Húsvét 2. vasárnapja – az Isteni Irgalmasság vasárnapja:
2015. április 12.


1)    Ma az Isteni Irgalmasság vasárnapja van. Ezt az ünnepet Szent II. János Pál pápa vezette be. A 2002. június 29-én kelt dekrétum szerint teljes búcsú nyerhető a mai napon a szokásos feltételek mellett, a rózsafüzér Társulat ma kivételesen nem fél 3-kor, hanem 3-kor az irgalmasság órájában találkozik a toronyi templomban.

2)    Hétfőn 13-án, fatimai engesztelő napunkon a szentségimádás a séi templomban fél 7-kor kezdődik, majd 7-kor a szentmise. A szentmise után körmenet lesz a Polgármesteri Hivatal felé, kérem, hogy amerre a körmenet elhalad, az ablakokba gyertyát tegyünk. A szentmise főcelebránsa Rácz Piusz ferences atya lesz. Minél többen jöjjünk el imádkozni Magyar hazánkért, annak lelki megújulásáért valamint saját bűneink engeszteléséért.

3)    A filmklub keretében a héten a Muzsika hangja című filmet fogjuk megtekinteni. Már este 7-kor kezdjük a filmklubot, a nyári időszámítás szerint. Kedden Sében, szerdán Toronyban, csütörtökön Bucsuban és Dozmaton a fatimai este miatt kivételesen pénteken lesz a filmklub. ( Maria , a fiatal és életvidám lány apácának készül. De hamar rádöbben arra, hogy az apáca élet nem neki való, ezért elszegődik a szigorú Von Trapp  százados gyermekei mellé nevelőnőnek. A lány megdöbben azon, mennyire túlfegyelmezettek a gyerekek, ezért úgy dönt, hogy a mogorva Von Trapp szigorú rendszabályait felrúgva, megtanítja a gyerekeknek, hogyan örülhetnek az életnek. Hamarosan egy igazi énekkar vidám hangja visszhangzik a házban a százados legnagyobb megrökönyödésére.)

4)    Szombaton indulunk Budapestre kirándulni, reggel 5-kor indulunk Toronyból a templom elől, 4.45-kor Bucsuból a templom elől, 4.50-kor Dozmatról a fordulóból, 5-kor Séből a templom elől. A kirándulás során megtekintjük a Szent István bazilikát, a Parlament épületét, a Terror Háza múzeumot, valamint a Mátyás templomot. Várható hazaérkezés este 10 órakor. Az út költsége: 23 év alattiaknak, akik a diákigazolványt hozzák magukkal 6.500 ft, a felnőtteknek 7.500 ft. Az ár tartalmazza a buszköltséget valamint a belépőjegyek árát a Parlamentbe illetve a Terror háza múzeumba. A költséget a buszon szedjük majd össze, kérem, hogy pontosan annyi pénzt adjunk, amennyi az utazás költsége.

5)    Jövő vasárnap elvégezzük a búza szentelés szertartását. Dozmaton reggel ¾ 8-tól a Simon Balázsékhoz közel eső búzaföldnél, Toronyban ¼ 10-kor a temetőnél, Sében a templomban, Bucsuban a focipályánál vasárnap este ½ 7-kor.

 

Húsvétvasárnap
2015. április 5.

Ünnepek, emléknapok:
Húsvét nyolcada

1)    A Szentatya húsvétvasárnap déli 12-kor Urbi et Orbi áldásban részesíti a világ minden jóakaratú emberét, amely áldást a MTV és a Duna TV közvetít.

2)    Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn (április 5-6.) a szentmisék Dozmaton és Bucsuban 8-kor, Sében és Toronyban 930 -kor kezdődnek.

3)    Húsvét után az esti szentmisék beleértve az előesti szentmisét is plébániánk területén7-kor kezdődnek.

4)    Szombaton (április 11.) délelőtt 1000 órakor a leendő elsőáldozókat várom felkészítő foglalkozásra a toronyi templomba.

5)    Szombaton délután 1-kor a ministránsokat várom a plébánia udvarán egy szerény agapéra.

6)    Jövő vasárnap tartjuk meg a gyűjtést a templom javára mind a négy községben, a rózsafüzér Társulat is jövő vasárnap tartja imádságát fél 3-kor a toronyi templomban, s Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét.

7)    Április 10-én, pénteken este 6-kor a Toronyi Művelődési Házban Török Gábor az egykori Bodárka toronyi színjátszókör vezetője tart egy beszélgető estet, amelyre minden egykori tagot illetve érdeklődőt szeretettel várnak.

8)    Szombaton 11-én, reggel 8 órától lehet befizetni a Toronyi Plébánia Hivatalban a római zarándokút második részletét a májusi csoportnak, illetve a szeptemberi csoportnak az első részletet. A pontos összeg miatt a héten az utazási iroda mindenkit keresni fog telefonon.

9)    A Feltámadt Üdvözítő békéjét kívánom mindnyájatoknak!

 

Virágvasárnap
2015. március 29.

1)    Nagycsütörtökön (április 2.) délelőtt 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban.

2)    Nagycsütörtökön az esti szentmise 6- kor kezdődik.
Ez a nap az Oltáriszentség és az Egyházi rend szentségének születésnapja. A szentmisén elvégezzük a lábmosás szertartását. A szentmisén elhallgat az orgona és a harangok. A szentmise után oltárfosztást végzünk, majd ezt követi a virrasztás az Olajfák hegyén vérrel verejtékező Krisztussal.

3)    Nagypéntek (április 3.) az Úr halálának napja.
Szigorú böjti nap (18 és 60 év között 3-szori étkezés, egyszeri jóllakással; 14. évtől hústilalom). ¼  6-tól keresztutat végzünk, majd 6-kor a nagypénteki szertartás kezdődik.

4)    Nagyszombat (április 4.) az Úr sírban nyugvásának napja.

5)    Kérem a ministránsokat, hogy Nagyszombaton délelőtt 9-kor jöjjenek el a templomba és elpróbáljuk az esti szertartás rendjét.

6)    A Nagyszombat esti vigília szertartás és szentmise 6 -kor kezdődik. A szentmise után körmenet lesz a szokott útvonalon. Kérem, hogy gyertyát hozzunk magunkkal a körmenetre, és amerre a szentségi Jézus elhalad, ott az ablakokba virágot és gyertyát tegyünk. A körmenet után ételszentelés lesz.

7)    Húsvétvasárnap (április 5.) és Húsvéthétfőn (április 6.) a szentmisék rendje 8-kor Bucsuban és Dozmaton, Sében és Toronyban fél 10-kor.

8)    Kérem a kedves Híveket, hogy ne csak Nagyszombaton és húsvét napján jöjjenek el a szentmisére, hanem Nagycsütörtökön és Nagypénteken is, hiszen így válik érthetővé számunkra húsvét misztériuma, nagyon kérem, hogy jöjjünk el és tiszteljük meg Brenner helynők és Török József prof. urat is ezáltal, hiszen Bucsuba és Dozmaton csak addig lesz nagyheti szertartás, ameddig Brenner József helynők úr, ill. Török József professzor úr ezt vállalni tudják, éljünk a lehetőséggel!!!

9)    A Szentatya húsvét napján déli 12-kor Urbi et Orbi áldásba részesít minden jóakaratú embert.

10)    Heti Feladat: nemcsak nagyszombaton és húsvétkor veszünk részt a szentmisén, hanem eljövünk nagycsütörtök és nagypénteken is.

11)    A templomszentelésről készült fényképek átvehetők a sekrestyében.

 

Nagyböjt 5. vasárnapja
2015. március 22.

1)    A mai vasárnapi perselyadományt a szentföldi szent helyek javára adtuk a Szentatya szándéka szerint.

2)    Csütörtökön az esti szentmise után fél 7-re várom az elsőáldozók szüleit szülői értekezletre a toronyi templomba.

3)    Pénteken húsvéti gyóntatás céljából látogatom meg a házaknál a betegeket, kérem, hogy a mai vasárnappal bezárólag jelentsétek a sekrestyében.

4)    Jövő szombaton 8 órától mind a 4 községben társadalmi munkára hívlak Benneteket, hogy a templomban és annak környékén a tavaszi nagytakarítást elvégezzük.

5)    Szombaton délelőtt 10-kor az elsőáldozók felkészítő oktatása lesz a toronyi templomban.

6)    Jövő vasárnap virágvasárnap a szentmise elején barkaszentelést végzünk, a szentmisén Passiót olvasunk.

7)    Az előző évek gyakorlatát követve a húsvéti oltárok díszítéséhez adományokat elfogadunk!

8)    Vasárnap este 6-kor a Szentpéterfaiak Rock-passió előadását hallgathatjuk meg a toronyi Művelődési Házban a lelkigyakorlat lezárásaként.

9)    Heti jócselekedet, a héten tudatosan odafigyelek, és senkiről nem mondok semmi rosszat, s egy olyan ismerősömet, akivel régen beszéltem felhívom telefonon vagy felkeresem személyesen!

 

Nagyböjt 4. vasárnapja
2015. március 15.

1)    A lelkigyakorlat pontos időpontja március 18-án, szerdán Dozmaton és Bucsuban (17 óra, 19 óra), csütörtökön Sében, pénteken Toronyban lesz. Délután 5-től gyóntatás, 6-kor pedig a szentmise. A plébánia területén a betegeket kivéve nem lesz több húsvéti gyónási alkalom, ezért kérem, hogy mindenki ebben az időszakba végezze el a húsvéti szentgyónását. A lelkigyakorlat vezetője Dr. Füzes Ádám atya lesz, aki a budapesti Kanteneker Károly Intézet igazgatója. A jövő hétvégi szentmiséket is Ő mondja, de akkor már nem lesz lehetőség a szentgyónásra. Nagyon kérem, hogy vegyünk, részt a lelkigyakorlaton tiszteljük meg ezzel az atyát, de önmagunkat is, hogy pozitív képet alakítsanak ki rólunk.  

2)    A séi lelkigyakorlatos este miatt csütörtökön itt Toronyban 5-kor lesz a mise.

3)    Jövő vasárnap a pápa szándéka szerint a Szentföldi szent helyek javára adjuk perselyadományun-kat.

4)    Jövő vasárnap március 22-én, a szentpéterfaiak a nagysikerű rock-passiót adják elő a toronyi Mű-velődési Házban este 6-kor. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak.

5)    Március 27-én, pénteken fogom a plébánia területén a háznál lévő betegeket meglátogatni húsvéti gyóntatás céljából, kérem, hogy idős, beteg hozzátartozóikat jelentsék a sekrestyében.

6)    Az április 18-i budapesti kirándulásra a szentmisék után lehet jelentkezni.

7)    A május 1-i andócsi zarándoklatra, jövő szombaton a hivatali óra kezdetétől 9-10-ig lehet jelent-kezni, ezt követően a szentmisék előtt és után. Kérem, hogy akik szeretnének részt venni ezen a zarándoklaton is, név bediktálásával március 29-ig, vasárnapig jelezzék nálam, mert le kell jelen-tenem a Püspöki Hivatalnak a pontos létszámot.

8)    Heti jócselekedet, részt veszek a nagyböjti lelkigyakorlaton és elvégzem a húsvéti szentgyónásomat!

9)    Február közepén törvényi lehetőségének eleget téve megalakult Torony Értéktár Bizottsága.
A bizottság tagjai között a település mindenkori polgármestere, Kovács György, Csollány Csaba táncpedagógus, Fazekas Gábor művelődésszervező, önkormányzati képviselő, Schütz Péter grafikus tanár és jómagam dolgozom. Az első alkalommal feltérképeztük az elvégzendő feladatokat és megválasztottuk a tisztségviselőket. A bizottság elnökének Schütz Pétert, helyettesének Csollány Csabát jelöltük. Megállapítottuk, hogy az elvégzendő feladatok komolyak, a célok nemesek és csak az egész falu egészének összefogásával kivitelezhetőek. A helyi értékek felkutatása, regisztrálása, megőrzése és továbbörökítése a célunk. Ilyen érték lehet a teljesség igénye nélkül a település határában álló 600 éves gesztenyefa, a 30 éves Boglya Népzenei Együttes, a toronyi cigány-hagyományok és történelmi tragédiák (roma holokauszt), a toronyi lignitbánya története, a Szombathely - Pinkafő vasútvonal története és állomásai, a messze földön híres toronyi kenyér, a helyi népi hagyományok, így a kosárfonás, teknővájás, korbácsfonás, korbácsolás, lucázás, népzene, néptánc, a falun keresztül folyó Arany patak története, valamint a római vízvezeték állomásai. Arra kérünk mindenkit, segítsék munkánkat, melynek célja környezetünk, közös értékeink megőrzése. Ha bárkinek tudomása van olyan tárgyi vagy szellemi értékről, melyet szívesen látna az előbb felsoroltak között, ( fotók, régi levelek, írások) kérem jelezze azt Kovács György polgármesternek vagy a bizottság bármely tagjának, vagy  nekem.

Sokan érdeklődtek nálunk, hogy hol is található Magyarország 3. legöregebb gesztenyefája, amely már Petőfi korában is élt és virágzott! Szívesen megmutatjuk minden érdeklődőnek március 15-én, vasárnap délután egy kellemes tavaszi séta keretében. Találkozó az alsó buszmegállóban 15:00 órakor. Kérek mindenkit, hívja fel rokonai, barátai figyelmét is a lehetőségre!

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2019. október 16., szerda, Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z