Évközi 27. vasárnap
2015. október 4.

Ünnepek, emléknapok:

        Szerda    (október 7.):   Rózsafüzér Királynője
             Csütörtök  (október 8.):    Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája

1)    Ma elsővasárnap van. A Rózsafüzér Társulat fél 3 -kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. A mai perselyadományt minden községben a templom javára adtuk.

2)    Október a Szűzanya hónapja. Bucsuban az esti szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökön este 6-kor, Toronyban hétfőtől péntekig minden este 6-kor, kivéve csütörtök és péntek az esti szentmise előtt fél 6-kor.

3)    A mai vasárnapi toronyi szentmise végén emlékezünk meg Toronyi Németh Istvánról születésének 109. évfordulójáról, s a szentmise végén koszorút helyezünk el a templom falán található emléktáblánál.

4)    Az esztendő utolsó negyedévét kezdtük meg, ezért kérem, hogy akik az egyházi adót még nem fizették be és lehetőségeik engedik tegyenek eleget a Szent István kora óta tartó kötelezettségnek.

5)    2016-os évre kalendárium, egy lapos naptár, forgatós naptár a kiadók és a nyomda sürgetése miatt megrendelhető a sekrestyében. Mind az egy lapos, mind a forgatható naptár hasonlóan az ideihez plébániai lesz. A forgatós naptár képek tekintetében is hasonló lesz az ideihez, kevés változtatással, akik rendelni szeretnének, kérem, hogy a sekrestyében jelezzék szándékukat.

6)    Mint már hirdettük, Szent Márton püspök ereklyéje lesz itt jövő héten. Minden községben déli 12 órakor helyezzük ki tiszteletadásra szentségimádás keretében, amely éjfélig tart. Csütörtökön déli 12-kor érkezik meg az ereklye Toronyba, 3-kor a R.T. imaórát tart, 6-kor ünnepi szentmise, majd éjfélkor szentségeltétel. A szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Pénteken déli 12-kor érkezik meg az ereklye Dozmatra, 5-kor ünnepi szentmise, a szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Éjfélkor szentségeltétel. Szombaton déli 12-kor érkezik meg az ereklye Bucsuba, 3-kor a Fatimai imacsoport imaórát tart, 6-kor ünnepi szentmise, a szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Éjfélkor szentségeltétel. Vasárnap ¼ 12-kor érkezik meg az ereklye Sébe, ahol ünnepi szentmise keretében helyezzük ki tiszteletadásra, a szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Éjfélkor szentségeltétel. Kérem, hogy minden községben az ereklye és a szentség őrzésére iratkozzunk fel, és minél többen vegyünk részt ezen a rendkívüli alkalmon és lehetőségen, hogy a Szent ereklyéjét községeinkben köszönthetjük.

 

Évközi 26. vasárnap
2015. szeptember 27.

Ünnepek, emléknapok:
kedd  (szeptember 28):       Szent Mihály főangyal
csütörtök  (október 1.):    A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz
    péntek  (október 2.):    Szent Őrzőangyalok
    vasárnap  (október 4.):    Assisi Szent Ferenc

1)    A szerdai (szeptember 30.) naptól kezdődően átállunk a téli miserendre. Így az esti szentmisék – beleértve a szombat előestit is – 6 órakor kezdődnek.

2)    Október a Szűzanya hónapja. Toronyban és Bucsuban szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökönként este 6-kor.

3)    Elsőcsütörtökön a séi templomba is lesz szentmise délután 5-kor.

4)    Pénteken (október 2.) elsőpéntek. Minél többen végezzük el hónap eleji szentgyónásunkat, szentáldozásunkat. Gyóntatás fél 6-tól a toronyi templomban.

5)    Szombaton van az óndódi kápolna búcsúnapja a szentmise szombaton 3-án, délután 5-kor lesz a kápolnában, amelyet Inzsől Richard atya fog tartani.

6)    Jövő vasárnap (október 4.) elsővasárnap. ½ 3 órától a Rózsafüzér Társulat tartja titokcseréjét a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport kezdi kilencedét. Jövő vasárnap elsővasárnap ezen a vasárnapon a perselyadományt minden községben a templom javára adjuk.

7)    A jövő vasárnapi toronyi szentmise végén emlékezünk meg Toronyi Németh Istvánról születésének 109. évfordulójáról, s a szentmise végén koszorút helyezünk el a templom falán található emléktáblánál.

8)    A mai nappal bezárólag lehet jelentkezni a leendő elsőáldozóknak és bérmálkozóknak.

9)    2016-os évre kalendárium, egy lapos naptár, forgatós naptár a kiadók sürgetése miatt megrendelhető a sekrestyében. Mind az egy lapos, mind a forgatható naptár hasonlóan az ideihez plébániai lesz. A forgatós naptár képek tekintetében is hasonló lesz az ideihez, kevés változtatással, akik rendelni szeretnének, kérem, hogy a sekrestyében jelezzék szándékukat!

10)    Már előre hirdetem, hogy október 8-án csütörtökön Toronyban, 9-én pénteken Dozmaton, 10-én szombaton Bucsuban, és 11-én vasárnap Sében lesz Szent Márton püspök ereklyéje, amelyet ünnepi szentmise keretében helyezünk majd ki tiszteletadásra.

 

Évközi 25. vasárnap
2015. szeptember 20.

Ünnepek, emléknapok:

    Szerda    (szeptember 23.)        Pádre Pió atya
Csütörtök(szeptember 24.):        Szent Gellért püspök és vértanú

1)    25-én, pénteken az esti 7 órai toronyi szentmise után fél 8-kor a toronyi Művelődési Házban találkozunk, hogy a májusi római útról készült videó összeállítást megtekintsük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2)    Szombaton reggel 8-tól Bucsu községben társadalmi munkára hívlak Benneteket, hogy a templomnál és plébánia háznál takarítsunk, a vasárnapi búcsúünnepre. Munkaeszközöket hozzunk magunkkal.

3)    Jövő vasárnap a Bucsu község búcsú napja van, ezért jövő hétvégén a szentmisék rendje nem a megszokott rendben lesz, Bucsu községben az ünnepi búcsúi szentmisét vasárnap reggel 8-kor, ezért Dozmaton előesti szentmise lesz szombaton este 7-kor. Toronyban és Sében rendes időben fél 10-kor és ¼ 12-kor lesz a szentmise.

4)    Szerdán este 6-kor a Premontrei Gimnázium dísztermében Dr. Török József professzor úr tart előadást, a Pálosok Magyarországon címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

5)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb jövő vasárnapig jelezzék a szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

6)    2016-os évre kalendárium, egy lapos naptár, forgatós naptár a kiadók sürgetése miatt megrendelhető a sekrestyében. Mind az egy lapos, mind a forgatható naptár hasonlóan az ideihez plébániai lesz. A forgatós naptár képek tekintetében is hasonló lesz az ideihez, kevés változtatással, akik rendelni szeretnének, kérem, hogy a sekrestyében jelezzék szándékukat!

7)    Már előre hirdetem, hogy október 8-án csütörtökön Toronyban, 9-én pénteken Dozmaton, 10-én szombaton Bucsuban, és 11-én vasárnap Sében lesz Szent Márton püspök ereklyéje, amelyet ünnepi szentmise keretében helyezünk majd ki tiszteletadásra.

8)    Torony, takarítok

 

Évközi 24. vasárnap
2015. szeptember 13.

Ünnepek, emléknapok:

        szeptember 14, hétfő : Szent kereszt felmagasztalása

1)    Ma, 13-án – a fatimai engesztelő napunkon – a szentségimádás helyett a Savária Szimfonikusok kürt quartetje lép fel, amely 6-kor kezdődik a lourdesi barlangnál , a szentmise pedig ½ 7 órakor. A szentmise után körmenetet tartunk. Kérem, hogy a korábbi szép szokást követve gyertyával, virággal díszítsük az ablakokat, amerre a körmenet elhalad az Újvári utcában.S egyben köszönöm azoknak akik ezt rendszeresen megteszik.  A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondd, valamint a koncert  alatt gyóntat Barna Máté domonkos tartományfőnök Sopronból! Minél többen jöjjünk el engesztelni magyar hazánk lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért! Esti időben már hűvösebb van, ezért a szentmisére jól öltözzünk fel.

2)    A holnapi napon Ferenc pápa és a Magyar Katolikus Püspöki Kar kérésére a világbékéért tartunk könyörgő napot, egyéni imádságainkban is csatlakozzunk a pápa és a püspöki kar szándékához.

3)    Sében szombaton 9-kor a ministránsoknak és minden fiatalnak egy foglalkozás lesz a faluházban, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk őket, ugyanígy az összes ministránst mind a négy községből szombaton 1-kor várom a plébánia udvarán egy szerény agapéra.

4)    A Toronyi Iskolában hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, akik nem a Toronyi Iskolába járnak hittanra, azokat kérem, hogy a sekrestyében vegyék át a misenaplót, annak ellenére, ha a saját iskolájukban egy egyszerűbb kivitelűt kaptak, mert a plébániánk területén egységesen egy misenaplót szeretnénk használni, hasonlót a tavalyihoz, amelybe hétről hétre egy matricát ragasztunk be. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általunk használt, praktikusabb misenaplót. Mai vasárnaptól már átvehető a sekrestyében.

5)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig, vasárnapig jelezzék a vasárnapi szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

 

Évközi 23. vasárnap
2015. szeptember 6.

Ünnepek, emléknapok:
    kedd (szeptember 8.):               Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja
    szombat (szeptember 12.):        Szűz Mária szent neve
    hétfő (szeptember 14.):            A Szent Kereszt felmagasztalása

1)    A Rózsafüzér Társulat ma ½ 3-kor tart titokcserét a toronyi templomban, Bucsu községben pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Ezen a hétvégén perselyadományainkat a templom javára adtuk.

2)    Kisboldogasszonykor, a Szűzanya születésnapján, kedden este 7-kor plébániánk területén Torony községben lesz szentmise. Máriát dicséri jöjjetek!

3)    Szeptember 12-én, szombaton van Torony község szentségimádási napja, a szentségkitétel délután 1 órakor, 3-kor a R.T. imaórát tart, ¼ 5-kor szentségeltétel, ½ 5 órakor szentmise. A nap folyamán is minél többen jöjjünk el imádkozni családjainkért, egyházközségünkért, szeretteinkért!

4)    Szeptember 12-én, szombaton délután fél 6-kor a toronyi templomban Kovács Szabolcs pecöli és Gáspár Szilvia toronyi hívők esküvője lesz, imádkozzunk az új házaspárért!

5)    Vasárnap, 13-án – a fatimai engesztelő napunkon – a szentségimádás ½ 7-kor kezdődik a toronyi templomban, a szentmise pedig 7 órakor. A szentmise után körmenetet tartunk. Kérem, hogy a korábbi szép szokást követve gyertyával, virággal díszítsük az ablakokat, amerre a körmenet elhalad az Újvári utcában. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondd, valamint a szentségimádás alatt gyóntat Barna Máté domonkos tartományfőnök Sopronból! Minél többen jöjjünk el engesztelni magyar hazánk lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért! Vasárnap délelőtt tartjuk a Toronyi és a Séi templom búcsúnapját is, amelynek főcelebránsa szintén Barna Máté atya lesz.

6)    A Toronyi Iskolában hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, akik nem a Toronyi Iskolába járnak hittanra, azokat kérem, hogy a sekrestyében vegyék át a misenaplót, annak ellenére, ha a saját iskolájukban egy egyszerűbb kivitelűt kaptak, mert a plébániánk területén egységesen egy misenaplót szeretnénk használni, hasonlót a tavalyihoz, amelybe hétről hétre egy matricát ragasztunk be. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általunk használt, praktikusabb misenaplót. Mai vasárnaptól már átvehető a sekrestyében.

7)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig, vasárnapig jelezzék a vasárnapi szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2019. október 16., szerda, Gál napja van. Holnap Hedvig napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z