Évközi 31. vasárnap
2015. november 1.

Ünnepek, emléknapok:

        hétfő ( november 2)             Halottak napja
csütörtök (november 5.):            Szent Imre herceg
    
        
    
1)    November 2-án, halottak napján reggel ½ 8 Bucsu, ½ 9 Dozmat, ½ 10 Torony, ½ 11 Sében lesz szentmise.

2)    A héten Bucsu községben a fatimai imacsoport kezdi kilencedét. Jövő vasárnap Toronyban a Rózsafüzér Társulat ½ 3-kor tarja az imaóráját.  Perselyadományunkat jövő hétvégén minden községben a templom javára adtuk.

3)    Elsőcsütörtökön Sében is van szentmise délután 5-kor, elsőpénteken pedig a házaknál lévő idős betegeket látogatom meg. Pénteken fél 6-tól gyóntatás lesz a toronyi templomban. Minél többen végezzük el a hónap eleji szentgyónásunkat, szentáldozásunkat.

4)    Elsőszombaton délután 5-kor az óndódi kápolnában is lesz szentmise.

5)    Jövő vasárnap Torony községben szentségimádási nap van, szentségkitétel a fél 10-kor kezdődő szentmise végén lesz, délután ½ 3-kor a rózsafüzér társulat tartja imádságát.. 5-kor szentségeltétel lesz.. Kérlek Benneteket, hogy a nap folyamán is minél többen jöjjetek el, imádkozni egyházközségünkért, családjainkért. Akik a szentség őrzésére vállalkoznak napközben, azokat kérem, iratkozzanak fel a sekrestyében.

6)    Szombaton (november 7.) délelőtt 10 órakor a Székesegyházban egyházmegyénk védőszentjének, Szent Márton püspöknek a tiszteletére ünnepi szentmisét mutatnak be, amelynek főcelebránsa és szónoka Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök lesz.

7)    Október 25-én, vasárnap Rómában befejeződött a család témában összehívott püspöki szinódus, amely nem hozott változtatást az elváltak és újraházasodottak szentségekhez járulásában. Így a régi egyházfegyelmi szabály van érvényben, miszerint akik elváltak, de nem élnek együtt senkivel gyónhatnak és áldozhatnak. De akik elváltak és együtt élnek valakivel akár élettársi viszonyban akár polgári házasság keretében nem gyónhatnak, és nem áldozhatnak. Kivételt képez ez alól a halál veszély vagy súlyos műtét előtti állapot. Szintén nem gyónhatnak, és nem áldozhatnak, akik egyházi házasság nélkül együtt élnek, akár polgári házasságban akár élettársi viszonyba. Kérem, hogy akikre ez vonatkozik, tartsák tiszteletbe Ferenc pápa és a püspöki szinódus döntését illetve az egyház gyakorlatát.

8)    a 2016-os naptárakat 2 hét múlva a november 14-15 hétvégén lesznek átvehetők a szentmisék előtt és után. Pontos árat jövő vasárnap tudok majd hirdetni.

9)    Kérem, hogy jövő hétvégére az egyházközségi választásokra tollat a választáshoz hozzanak magukkal.

 

Évközi 30. vasárnap
2015. október 25.

Ünnepek, emléknapok:
        vasárnap  (november 1.):    Mindenszentek

1)    Vasárnap– november 1-jén – mindenszentek ünnepe lesz. Toronyban az ünnepi szentmise fél 10-kor kezdődik.  Ezt követően elvégezzük a halottakért a lucernáriumot, majd a temetőben imádkozunk meghalt szeretteinkért. Koszorút helyezünk el a papi sírokon és az anyakeresztnél a toronyi és az óndódi temetőben is, ezt követően megáldom az új síremlékeket. A toronyi temetőben a szentmise után, az óndódi temetőben ½ 12-kor.

2)    Bucsuban a szombat előesti szentmise végén elvégzem a halottakért szóló lucernáriumot, majd közösen kimegyünk a temetőbe, ahol koszorút helyezünk el, majd megáldom az új síremlékeket. Ezenkívűl Mindenszentek ünnepén is lesz szentmise ½ 10-kor.

3)    Dozmaton, vasárnap a 8 órai szentmise után koszorút helyezünk el az anyakeresztnél és a papi síroknál, majd megáldom az új síremlékeket.

4)    , Sében ¼ 12-kor lesz a szentmise Mindenszentek ünnepén. A szentmise után koszorút helyezünk el a temetőben az anyakeresztnél, ill. a temetőben megáldjuk az új síremlékeket.

Mindenszentek ünnepén november 1-től 8-ig teljes búcsú nyerhető a következő feltételekkel:
    - a temető látogatása ájtatos lélekkel és ima a meghaltakért
    - gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára

5)    Hétfőn– november 2-án – halottak napja.
Halottak napján, valamint az azt megelőző és az azt követő vasárnapon teljes búcsú nyerhető a következő feltételekkel:
    - egy templom vagy nyilvános kápolna meglátogatása
    - Miatyánk és Hiszekegy elmondása.
Bucsuban ½ 8-kor, Dozmaton ½ 9-kor, Toronyban fél 10-kor, Sében ¼ 12-kor lesz a szentmise.

6)    November 1. vasárnap Mindenszentek
8 óra Dozmat
½ 10 Torony ½ 10 Bucsu
¼ 12 Sé
November 2. hétfő Halottak napja
½ 8 óra Bucsu, ½ 9 Dozmat, ½ 10 Bucsu, ¼ 12 Sé

7)    Az elsővasárnapi gyűjtést a templom javára a november 7-8-i hétvégén tartjuk.

8)    Az Őrvidékházban a 11-es huszár úti laktanya épületében szerdán, 9-15-ig konferenciát rendeznek Eszterházy János tiszteletére. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

Évközi 29. vasárnap
2015. október 18.

Ünnepek, emléknapok:

        csütörtök (október 22)           Szent II. János Pál pápa
        péntek (október 23.):            Kapisztrán Szent János áldozópap
        


1)    Ma (október 18.) missziós vasárnap van. A perselyadományt a pápa szándéka szerint a missziók javára adjuk.

2)    Október a Szűzanya hónapja. Bucsuba az esti szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökön este 6-kor, Toronyban hétfőtől szombatig minden este fél 6-kor.


3)    Október 20-án, kedden este 6-kor, a toronyi Művelődési Ház emeleti termében  A Cigányság Magyarországon és Toronyban címmel tart előadást Dr. Schermann Vera és Dr. Csapó Tamás. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

4)     Jövő hétvégén óraátállítás van.

 

Évközi 28. vasárnap
2015. október 11.

Ünnepek, emléknapok:

    csütörtök  (október 15.):    A Jézusról nevezett (Avila-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító
    szombat (október 17.):      Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
    vasárnap  (október  18.):   Szent Lukács evangélista

1)    Október a Szűzanya hónapja. Bucsuban az esti szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökön este 6-kor, Toronyban hétfőtől szombatig minden este ½ 6-kor.

2)    Kedden, 13-án fatimai engesztelő napunkon a bucsui templomban a szentségimádás fél 6-kor kezdődik, 6 órakor pedig a szentmise. A szentmise után a körmenet. A szentbeszédet Böjti Balázs celldömölki káplán atya, a Szombathelyi Egyházmegye újmisése mondja, aki a szentségimádás alatt gyóntat. Minél többen jöjjünk el imádkozni Magyar hazánkért, s annak lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért!


3)    A Brenner János Iskola felvételt hirdet nyolc évfolyamos gimnáziumába a 2016/2017-es tanévre, felvételi tájékoztatót tartanak október 14-én, szerdán délután 5 órai kezdettel az iskola új épületében. Ettől az évtől először lesz lehetőség a nyolc évfolyamos gimnázium kilencedik évfolyamára való bekapcsolódásra is.

4)    Jövő vasárnap missziós vasárnap van perselyadományainkat a missziók javára adjuk.

5)    A mai vasárnap van az utolsó lehetőség falinaptár és kalendárium rendelésére.

 

Évközi 27. vasárnap
2015. október 4.

Ünnepek, emléknapok:

        Szerda    (október 7.):   Rózsafüzér Királynője
             Csütörtök  (október 8.):    Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája

1)    Ma elsővasárnap van. A Rózsafüzér Társulat fél 3 -kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. A mai perselyadományt minden községben a templom javára adtuk.

2)    Október a Szűzanya hónapja. Bucsuban az esti szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökön este 6-kor, Toronyban hétfőtől péntekig minden este 6-kor, kivéve csütörtök és péntek az esti szentmise előtt fél 6-kor.

3)    A mai vasárnapi toronyi szentmise végén emlékezünk meg Toronyi Németh Istvánról születésének 109. évfordulójáról, s a szentmise végén koszorút helyezünk el a templom falán található emléktáblánál.

4)    Az esztendő utolsó negyedévét kezdtük meg, ezért kérem, hogy akik az egyházi adót még nem fizették be és lehetőségeik engedik tegyenek eleget a Szent István kora óta tartó kötelezettségnek.

5)    2016-os évre kalendárium, egy lapos naptár, forgatós naptár a kiadók és a nyomda sürgetése miatt megrendelhető a sekrestyében. Mind az egy lapos, mind a forgatható naptár hasonlóan az ideihez plébániai lesz. A forgatós naptár képek tekintetében is hasonló lesz az ideihez, kevés változtatással, akik rendelni szeretnének, kérem, hogy a sekrestyében jelezzék szándékukat.

6)    Mint már hirdettük, Szent Márton püspök ereklyéje lesz itt jövő héten. Minden községben déli 12 órakor helyezzük ki tiszteletadásra szentségimádás keretében, amely éjfélig tart. Csütörtökön déli 12-kor érkezik meg az ereklye Toronyba, 3-kor a R.T. imaórát tart, 6-kor ünnepi szentmise, majd éjfélkor szentségeltétel. A szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Pénteken déli 12-kor érkezik meg az ereklye Dozmatra, 5-kor ünnepi szentmise, a szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Éjfélkor szentségeltétel. Szombaton déli 12-kor érkezik meg az ereklye Bucsuba, 3-kor a Fatimai imacsoport imaórát tart, 6-kor ünnepi szentmise, a szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Éjfélkor szentségeltétel. Vasárnap ¼ 12-kor érkezik meg az ereklye Sébe, ahol ünnepi szentmise keretében helyezzük ki tiszteletadásra, a szentmise után közösen elimádkozzuk Szent Márton püspök litániáját, majd egyénileg is tiszteletünket róhatjuk le az ereklye előtt. Éjfélkor szentségeltétel. Kérem, hogy minden községben az ereklye és a szentség őrzésére iratkozzunk fel, és minél többen vegyünk részt ezen a rendkívüli alkalmon és lehetőségen, hogy a Szent ereklyéjét községeinkben köszönthetjük.

 

Évközi 26. vasárnap
2015. szeptember 27.

Ünnepek, emléknapok:
kedd  (szeptember 28):       Szent Mihály főangyal
csütörtök  (október 1.):    A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz
    péntek  (október 2.):    Szent Őrzőangyalok
    vasárnap  (október 4.):    Assisi Szent Ferenc

1)    A szerdai (szeptember 30.) naptól kezdődően átállunk a téli miserendre. Így az esti szentmisék – beleértve a szombat előestit is – 6 órakor kezdődnek.

2)    Október a Szűzanya hónapja. Toronyban és Bucsuban szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökönként este 6-kor.

3)    Elsőcsütörtökön a séi templomba is lesz szentmise délután 5-kor.

4)    Pénteken (október 2.) elsőpéntek. Minél többen végezzük el hónap eleji szentgyónásunkat, szentáldozásunkat. Gyóntatás fél 6-tól a toronyi templomban.

5)    Szombaton van az óndódi kápolna búcsúnapja a szentmise szombaton 3-án, délután 5-kor lesz a kápolnában, amelyet Inzsől Richard atya fog tartani.

6)    Jövő vasárnap (október 4.) elsővasárnap. ½ 3 órától a Rózsafüzér Társulat tartja titokcseréjét a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport kezdi kilencedét. Jövő vasárnap elsővasárnap ezen a vasárnapon a perselyadományt minden községben a templom javára adjuk.

7)    A jövő vasárnapi toronyi szentmise végén emlékezünk meg Toronyi Németh Istvánról születésének 109. évfordulójáról, s a szentmise végén koszorút helyezünk el a templom falán található emléktáblánál.

8)    A mai nappal bezárólag lehet jelentkezni a leendő elsőáldozóknak és bérmálkozóknak.

9)    2016-os évre kalendárium, egy lapos naptár, forgatós naptár a kiadók sürgetése miatt megrendelhető a sekrestyében. Mind az egy lapos, mind a forgatható naptár hasonlóan az ideihez plébániai lesz. A forgatós naptár képek tekintetében is hasonló lesz az ideihez, kevés változtatással, akik rendelni szeretnének, kérem, hogy a sekrestyében jelezzék szándékukat!

10)    Már előre hirdetem, hogy október 8-án csütörtökön Toronyban, 9-én pénteken Dozmaton, 10-én szombaton Bucsuban, és 11-én vasárnap Sében lesz Szent Márton püspök ereklyéje, amelyet ünnepi szentmise keretében helyezünk majd ki tiszteletadásra.

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2019. október 20., vasárnap, Vendel és Irén napja van. Holnap Orsolya napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z