Krisztus Király vasárnapja
2020. november 22.

1) Ma Krisztus Király vasárnapja van. Ezzel a vasárnappal lezárul az egyházi év, s jövő vasárnap már advent 1. vasárnapja lesz, jövő hétvégén az otthonról elhozott adventi koszorúkat megszenteljük a szentmise kezdetén. Egyházi kötelezettségeinknek az egyházi adó befizetésével november 30-ig tehetünk eleget, ezt követően nem tudunk egyházi adó befizetést elfogadni.

2) A mai vasárnap persely adományunkat a Karitász javára adtuk.

3) Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsék a sekrestyében.

December 4-én, elsőpénteken délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családban idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, a szentmisék után jelentésetek a betegek nevét a sekrestyében.

4) Az idei évben a vírus veszély miatt a Szent Család képe adventben nem jár körbe falvainkban.

 

Évközi 33. vasárnap
2020. november 15.

1) Jövő vasárnap (november 22.) országos gyűjtés lesz a Karitász javára.

2) Jövő hétvégi szentmisék keretében teszik le az új egyházközségi képviselőtestület tagjai az esküjüket. Ezzel a régi képviselőtestület mandátuma megszűnik. Minden tagnak ezúton köszönöm a munkáját, amelyet az elmúlt öt évben Isten ügyéért az egyházközségben tettek.

3) Jövő vasárnap egyben Krisztus Király vasárnapja lesz, s ezzel a vasárnappal lezárul az egyházi év.

4) Miseszándék íratás a 2021-es esztendőre a jövő héten lesz. A vírus járvány miatt minden községnek külön napon az adott község templomában lehetséges miseszándékot felíratni. Kedden Dozmaton a templomban ¼ 4 és ¼ 5 óra között, szerdán Bucsuban a templomban 4 és 5 óra között, csütörtökön Toronyban a templomban 4 és 6 óra között, pénteken Sében a templomban 4 és 5 óra között. A fenti alkalmakat követően miseszándék íratás csak a Toronyi Plébánia Hivatalban lehetséges a fogadóórák keretében. A szentmise ára nem változik 2021-ben sem, ára 3.000 ft. A szentmise szándék íratásának a feltétele az egyházközségi hozzájárulás pontos befizetése a szentmise íratás időpontjáig.

5) A kormányrendeletet és a megyéspüspök kéréseit szem előtt tartva kérjük a kedves hívektől templomainkban a maszk rendeltetésszerű használatát, kérjük a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő használatát is. A püspöki rendelet értelmében az idei évben templomainkban nem tudunk karácsonyi műsort és betlehemi pásztorjátékokat sem tartani. Vigyázzunk egymásra és magunkra.

 

Évközi 31. vasárnap
2020. november 1.

1) A mai vasárnap persely adományunkat mind a négy községben a templom javára adtuk. Toronyban a Rózsafüzér Társulat ma fél 3-kor imaórát tart.

2) Holnap, Halottak napján Bucsuban reggel 8 órakor, Dozmaton 9 órakor, Toronyban 10 órakor és Sében 11 órakor lesz a szentmise.

3) Szerdán és csütörtökön délután 4 és 6 óra között leendő bérmálkozók vizsgája lesz a toronyi plébánia hivatalban. Kérem, hogy a feliratkozás szerint az egyik szülővel érkezzenek a vizsgázók a kijelölt időpontban.

4) Pénteken elsőpéntek, délelőtt a házaknál látogatom meg az elsőpéntekes betegeket, este fél 6-tól gyóntatás lesz a toronyi templomban.

5) Szombaton 9 órától a leendő bérmálkozók gyóntatása lesz a toronyi templomban, majd ezt követően a próbájuk. A szülők feladata a templom díszítése és környezetének valamint a plébánia udvarának a takarítása.

6) Szombaton a bérmálás miatt előesti szentmise lesz Toronyban délután 5 órakor, majd ezt követően Bucsuban este 6 órakor.

7) Vasárnap a bérmálás miatt plébániánk területén a miserend módosul reggel fél 8-kor Dozmaton, fél 9-kor Sében lesz szentmise, majd 10 órakor kezdődik a bérmálás Toronyban.

8) Jövő vasárnap van Torony község szentségimádási napja szentségkitétel délután 3 órakor lesz a Rózsafüzér Társulat imaórájának keretében, szentségeltétel pedig este 6 órakor litániával.

9) Miseszándék íratás a 2021-es esztendőre, november hónap második felében lesz. A szentmise ára nem változik 2020-ban sem, ára 3.000 ft lesz.

 

Évközi 30. vasárnap
2020. október 25.

1) Jövő szombaton a bérmálkozók oktatása folytatódik a toronyi templomban 10 órakor.

2) Jövő vasárnap – november 1-jén – mindenszentek ünnepe lesz. Bucsuban szombaton 6- kor lesz az elővételezett Mindenszenteki szentmise, amelynek végén elvégzem a halottakért szóló lucernáriumot, majd a szentmise után a temetőben koszorúkat helyezünk el, majd megáldom az új síremlékeket. Dozmaton 8-kor lesz a szentmise, majd elvégzem a halottakért a lucernáriumot, majd a temetőben imádkozunk meghalt szeretteinkért. Koszorút helyezünk el a papi sírokon és az anyakeresztnél, ezt követően megáldom az új síremlékeket. Toronyban az ünnepi szentmise délelőtt fél 10-kor kezdődik. Ezt követően elvégezzük a halottakért a lucernáriumot, majd a temetőben imádkozunk meghalt szeretteinkért. Koszorút helyezünk el a papi sírokon és az anyakeresztnél a toronyi és az óndódi temetőben is. Toronyban a sírkőszentelést Mindenszentek ünnepén 11-kor a toronyi temetőben, fél 12-kor pedig az óndódi temetőben végzem el. Sében 11-kor lesz a szentmise, ezt követően elvégezzük a halottakért a lucernáriumot, majd a temetőben imádkozunk meghalt szeretteinkért, és megáldjuk az új síremlékeket.

3) Mindenszentek ünnepén november 1-től- 30-ig teljes búcsú nyerhető a következő feltételekkel:
- a temető látogatása ájtatos lélekkel és ima a meghaltakért
- gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára ( Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy).
Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező!

4) Jövő vasárnap perselyadományunkat minden községben a templom javára adjuk, s a Rózsafüzér Társulat délután fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban.

5) Az új képviselőtestületek tagjai, mandátumuk 2020. november 22 - 2025. november 22-ig tart:

6) Bucsu: Antoniné Magyar Eszter, Borsits András, Czank András, Földes Tihamér, Gál-Binger Lívia, Imre Ádám, Nagyné Németh Éva, Magyar Ákos, Magyar Péter, Prisznyákné Horváth Csilla, Pomogovics Gyula.

7) Dozmat: Csányi Attila, Hoós Roland, Nagy Ferencné, Rozmán Jánosné.

8) Sé: Bolla Norbertné, Fritzné Zax Ildikó, H. Pezenhófer Brigitta, Kövér Károly, Pezenhófer György, Poór Sarolta, Sörös István, Szentgyörgyi Adrienn, Székely Edgár, Takács Lajosné, Vargáné Hajas Renáta, Vörösné Adler Erika.

9) Torony: Bódi Zsolt, Devecseri Gábor, Horváth Gáborné, Kelemen János András, Kámán Sándorné, Kissné Kovács Ilona, Kovácsné Ozsvárt Mónika, Németh Ferencné, Németh Istvánné, Poór József, Unger Imre, Zentai Miklós.

 

Évközi 27. vasárnap
2020. október 4.

1) A mai vasárnap elsővasárnap a Rózsafüzér Társulat délután fél 3-kor tartja imádásgát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Perselyadományt mind a négy községben a templom javára adtuk.

2) Október a Szűzanya hónapja. Bucsuban az esti szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton péntek este fél 6-kor, Sében csütörtökön este fél 6-kor, Toronyban hétfőtől szombatig minden este ½ 6-kor, vasárnap pedig a szentmise előtt.

3) A leendő bérmálkozók oktatása szombaton délelőtt 10-kor lesz a toronyi templomban.

4) A vallását komolyan gyakorló ember is, néha olyan helyzetbe kerülhet, hogy legjobb szándéka ellenére sem látja tisztán: mit tegyen, hogy Isten akaratát kövesse? Ilyenkor legbiztosabb útjelzőnk a lelki atyánk. Ha a tőle kapott tanácsokat követjük, biztosan jó úton járunk. Az olyan lelkiatya pedig, aki nemcsak mutatja az utat, hanem élete példájával lendületet is ad a haladáshoz, különösen nagy ajándék és nagy kincs. Az elmúlt hat évben Dr. Székely János püspök atya a Keresztény Élet portálonon keresztül feltett kérdésekre adott válaszait olvashatjuk összegyűjtve abban a kötetben, amelyet az elmúlt hónapokban könyv formájában sajtó alá rendeztem. A kérdések és az erre adott válaszok az élet minden területét felölelik: Egyház és társadalom, család és hivatás, szentségek, keresztény viselkedés, teológia, erkölcs, lelki élet, katolikus előírások, házasság, problémák a házasságban, szexualitás, gyermekvállalás. A kérdések lehet éppen a mi kérdéseink is!? Választ kaphatunk rá, a Lelkiatya, Dr. Székely János püspök atya segítségével. Életünk útján, küzdelmeinkben legyen útmutató ez a könyv. A könyv még a mai vasárnap megrendelhető a sekrestyében a szentmise után. Jövő hétvégén pedig átvehető 2.950 ft-os áron.

5) A jelenlegi Egyházközségi Képviselőtestületek ötéves mandátuma az ősz során lejár. Az új képviselőtestületbe régi-új tagokat lehet jelölni a jövő hétvégi
szentmiséken. Az új képviselőtestületek létszáma háromtól tizenkét főig terjedhet a plébános belátása szerint. Jövő hétvégén minden szavazásra jogosult
személy jelölhet 3 tagot az új képviselőtestületbe. Jogosult jelölni és jelölhető minden olyan 18 éven felüli krisztushívő, aki a plébánia területén lakik, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség életében, megbérmálkozott és egyházi hozzájárulását fizeti. Ha házasságban él, érvényes
szentségi házassága van. Választható minden 75 év alatti személy, akire az előbb felsorolt feltételek igazak. A jelölőlapot a plébánosnak kell átadni, aki az
átadáskor ellenőrzi, hogy valóban három személy szerepel-e listán illetve a rajta szereplő személyek a fenti feltételeknek megfelelnek-e.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z