Szent Család vasárnapja
2019. december 29.


Ünnepek, emléknapok:

Kedd : (december 31.) Szent Szilveszter pápa
Szerda: (január 1.) Szűz Mária Isten anyja

1) Ma Szent Család vasárnapján külön áldásban részesítjük a szentmise végén a családokat, a külön perselyben pedig Böjte Csaba atya árváinak helyezhetjük el adományainkat az előző évek gyakorlatát követve!
2) Kedden (december 31.), Szilveszter napján, Bucsuban délután 3-kor, Toronyban pedig délután 5 órakor lesz a szilveszter esti hálaadás, amelyre plébániánk híveit is szeretettel várjuk. Kérek mindenkit, hogy jöjjünk el hálát adni az idei esztendőért, mert van miért hálát adnunk akár egyéni életünkben, akár egyházközségi életünkben. Éjfélkor mind a 4 községben harangozással köszöntjük az újesztendőt s búcsúztatjuk az óévet!
3) Január 1-je (kedd) Szűz Mária Isten anyaságának ünnepe parancsolt ünnep, tehát a szentmisén való részvétel kötelező. A délelőtti szentmise Dozmaton 8-kor, Bucsuban és Toronyban ½ 10-kor, Sében pedig 11-kor kezdődik.
4) A héten elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatom meg az elsőpéntekes betegeket, este fél 6-tól gyóntatás lesz a toronyi templomban. Jövő vasárnap január hónap elsővasárnapja lesz, így mind a négy községben a templom javára adjuk adományainkat, s a R. T. fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban.
5) Jövő szombaton január 4-én, 11-kor mind a négy községből várom a ministránsokat a toronyi Művelődési Házban egy pizzázásra.
6) Köszönöm, hogy a Szent Család képét befogadtátok, így a plébánia területén a 4 községben 92 családnál fordult meg a kép.
7) December 7-én Bucsuban megtartott Jótékonysági Kis Karácsonyi Vásár sikeresen zárult. Hálásan köszönjük Mindenkinek a felajánlásokat, az adományokat. 150.000,- Forint gyűlt össze, amely összeg 3 egyenlő arányban lett elosztva 50.000 ft kapott a templom, 50.000 ft helyi rászoruló családoknak lett szétosztva 50.000 ft pedig az Alpokalja Daganatos betegekért létrehozott Alapítvány számlájára lett befizetve.
8) Mind a 4 község tagjainak szeretném megköszönni, hogy a karácsonyi oltárok díszítéséhez mind anyagiakkal, mind kétkezi munkájukkal segítségünkre voltak.
Isten fizesse vissza mindenki áldozatkészségét és jó szándékát százszorosan. Bucsuban 37.000 ft, Dozmaton 27.000 ft, Sében 44.500 ft, Toronyban 79.500 ft-ot jött össze a karácsonyi oltárok díszítéséhez, amelyet hálásan köszönök.
9) Jövő héten még nem lesz fogadóóra, a legközelebbit január 9-én, csütörtökön tartjuk.

 

Advent 4. vasárnapja
2019. december 22.


Ünnepek, emléknapok:

csütörtök (december 26.): Szent István első vértanú
péntek (december 27.): Szent János apostol
szombat (december 28.): Aprószentek

1) Kedden (december 24.) szenteste napján délután 4 órakor a toronyi és a séi templomban hittanosaink betlehemi pásztorjátékot, Jézuska várást tartanak.
Toronyban az éjfélkor kezdődő szentmisében emlékezünk meg Urunk születéséről. Sében pedig elővételezett éjféli szentmise lesz 22-kor. Plébániánk területén szenteste csak Sében és Toronyban lesz szentmise.
2) Karácsony (december 25.) és karácsony másnapján (december 26.) Bucsuban és Dozmaton 8 órakor, Toronyban és Sében ½ 10 –kor lesznek a szentmisék.
Karácsony napján a Szentatya Urbi et Orbi áldásban részesíti a világ minden jóakaratú emberét, amely áldást a MTV és a Duna TV élő egyenes adásban közvetít déli 12-kor.
3) A karácsonyi oltárok díszítéséhez adományokat még köszönettel elfogadunk, s az oltárok elkészítésért szeretnék köszönetet mondani!
4) Szent János ünnepén, pénteken a toronyi este 6 órai szentmise keretében bor megáldás lesz, amelyre hozhatunk otthonról bort.
5) Ebben az évben több plébániai fogadóóra nem lesz, a legközelebbi fogadóóra január 9-én, csütörtökön lesz, természetesen a betegeket bármikor lehet jelenteni, vagy temetés esetén is elérhető vagyok.
6) Jövő vasárnap Szent család vasárnapja lesz, amelyen külön áldásban részesítjük a családokat, valamint egy külön perselyt helyezünk el a templomban Böjte Csaba atya árváinak, akik közül négyen idén is Toronyban töltik a karácsonyt. Ez az adomány legyen egyben köszönet is saját Szüleink felé, hogy épp családban és szeretetben nőhettünk fel.

 


MISESZÁNDÉK  - 2020

***

Advent 3. vasárnapja
2019. december 15.

1) A karácsony előtti nagygyóntatás 21-én, szombaton lesz. A gyóntatás Sében 2-3-ig, Toronyban 3-4-ig, Dozmaton 4-5-ig, Bucsuba 5-6-ig. A karácsonyi ünnepek alatt gyónási lehetőség a betegeket kivéve a szentmisék szoros egymásutánja miatt nem lesz. A gyóntatásban Brenner József ny. helynők lesz a segítségemre.
2) A kis Jézus jászla már itt van közöttünk a templomban, a gyermekek leveleit, amelyet a Jézuskának írtak el lehet benne helyezni.
3) A karácsonyi oltár díszítéséhez az előző évekhez hasonlóan adományokat köszönettel elfogadunk.
4) A toronyi hittanosok betlehemes játékkal készülnek felkeresni otthonaikban a híveket. Kérjük, jelezzék a sekrestyében, kik azok, akik szívesen látják a leendő bérmálkozók kis színdarabját. Csak oda tudnak menni a fiatalok, akik nevüket és címüket leadják a mai szentmise után a sekrestyében. Legyünk nyitottak erre a szép kezdeményezésre!
5) Az adventi szentmiséken várjuk közösen a Kisded Jézust!
6) Ferenc pápa kedden ünnepeli a 83. születésnapját, imádságainkban emlékezzünk meg róla.
7) Ebben az évben az utolsó fogadóóra szombaton 21-én, szombaton lesz, ezt követően fogadóóra legközelebb csak január 9-én, csütörtökön lesz.
8) A plébániánkról szóló könyv első kötete elfogyott, a második kötetből A Szűzanya oltalma alatt című könyvből többet rendeltem, így akik karácsonyi ajándékként szeretnék ajándékozni, de korábban nem rendelték meg, kérem jelezzék vásárlái szándékukat a sekrestyében.
9) Ministránsok-ajándék.

 

Pitti Katalin a toronyi plébánia falvaiban

Bőkezű volt vele a Teremtő. Tehetséget, szépséget, küzdőképességet adott neki, mielőtt útnak indította. De megjáratta vele a poklot is. Ám a szenvedés csak
táplálta, gazdagította Pitti Katalin érdemes művész életútját, művészeti tevékenységét, aki december 7-én ünnepelte születésnapját.

Pitti Katalin azok közé az operaénekesek közé tartozik, akik nem csupán szép hangjukkal, de alakításuk, szerepformálásuk drámai erejével is hatnak a közönségre. Szenvedélyes, olykor halni, máskor nagyon is élni akaró. Minden leveretésből képes talpra állni. Nem rettenti az újrakezdés, megtanult a fájdalomból, a szenvedésből is erényt kovácsolni.

Pitti Katalin evangéliumot hirdet. És ismeri az adni vágyás örömét. Viszi dalait, kedves lényét, és terjeszti Hamvas Béla gondolatait, mint egy modernkori női
apostol: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó
Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az étherig. Ismerd meg, hódítsad meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátalak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

img 1636

Édesapja arra tanította: akit Magyarország nevel, annak kötelesség a rábízott kincsekből a hazájának minél többet visszaadni. Nekünk, akik a Kárpát-medence
ölelő karjaiban születtünk, sorsunk van, amelyet be kell teljesítenünk. Nem futhatunk el előle- vallja Pitti Katalin művésznő.

A tragédiák egész sora döbbentette rá, mi a fontos ebben a földi életben.

Weöres Sándor gondolataival vallja:
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.
Miért is a művész –énekes pályát választotta Pitti Katalin!?

Engem ez a pálya hívott- vallja. Éreztem, hogy énekelnem kell. Tudtam, ha elindulok ezen az úton, leszek valamivé. Az ember egyszer csak önmagára ismer,
rájön, miért született a világra, mi a feladata, mi a küldetése. Az enyém az éneklés volt.

Babits sorait mindig is a magáénak tudta:
„Minden embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban,
és akinek szép lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”

img 1637

Mindezek mellett Pitti Katalin művésznő a keresztény megbocsátás szép példáját is elénk éli, erről így vall:

Tudni kell megbocsátani. Aki rájön, hogy tévedett, hogy bűnt követett el, a bűnbánatban úgyis megtisztul. Ezt én is ismerem. A bűnbánat és a megbocsátás is
szent dolog. Jó lenne, ha Assisi Szent Ferenc nyomdokain tudnánk járni, mert egyszer el kell majd számolnunk a cselekedeteinkkel. Segítőkészség, szolidaritás,
megbocsátás nélkül mit sem érünk. Én a természetemnél fogva még azzal is képes vagyok szeretetteljesen viselkedni, aki megbántott, vagy rosszat tett velem. Hamvas Béla tanácsolja: „Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.” Ugye, mondanom se kell, hogy egy művésznek még több meleget kell árasztania, még többet kell nyújtania, hisz többet is kapott a Jóistentől.

img 1638

És milyen a művészsors!? Talán sokban hasonlít a papsághoz, hogy miért mondom ezt, mert ismét a művésznőt idézem:

A művészsors nagy megpróbáltatás. Van, amit csak Istennel tudsz megosztani, amiben ember nem segíthet. Aki tehetséggel van megáldva vagy megverve, annak nehéz az élete. Ez a pálya alázattal teli szolgálat. Az egész életem erről szól. S azt gondolom, áldozatok nélkül semmi sem születik a világon. Jézus Krisztus erre a legfőbb bizonyíték.

És Pitti Katalin alázata –kispap korom óta- mélységes tiszteletet ébreszt bennem, mert mer magasságról és mélységről szólni:
Sajnos nem mindig szállnak angyalok, vallja nagy alázattal, néha csak kergetjük őket. Nekem például sok gondot okozott, hogy nem járok mindig az „égi mezőkön.” S bár igyekszik az ember magas színvonalon teljesíteni, vannak egészen különleges alkalmak, amikor úgy érzi: kinyílik az ég. Rajtunk múlik, hogy létrejön-e a híd lélektől lélekig. Ezen a hétvégén kinyílott az ég, s a híd épült lélektől lélekig.

Dr. Perger Gyula

 

Advent 2. vasárnapja
2019. december 8.

1) A múlt vasárnapi perselypénz, amit a templom javára adtatok Bucsu községben 37.965 ft, Dozmaton 13.930 ft, Sében 32.245 ft és Toronyban 57.425 ft volt, amelyet ezután is hálásan köszönök!
2) Szerdán délután 3-kor a dozmati faluházban a Nyugdíjas klub összejövetele lesz.
3) A karácsony előtti fatimai engesztelés pénteken este fél 6-kor szentségimádással veszi kezdetét a séi templomban, 6-kor pedig a szentmise. A szentmisén Kónya Máté V. éves papnövendék tesz tanúságot a Szűzanya iránti tiszteletéről. Elfogadható időjárás esetén a körmenet a Polgármesteri Hivatal felé a járdán halad. Amerre a körmenet elhalad kérem, hogy az ablakokat virággal díszítsük.
4) Szombaton délelőtt 10-kor kezdődik a Székesegyházban a Boldog Brenner János liturgikus ünnepén a szentmise, amelynek főcelebránsa Fazakas Márton csornai premontrei apát lesz, mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!
5) A karácsonyi oltár díszítéséhez az előző évekhez hasonlóan adományokat köszönettel elfogadunk.
6) A kis Jézus jászla már itt van közöttünk a templomban, a gyermekek leveleit, amelyet a Jézuskának írtak el lehet benne helyezni.
7) Jótékonysági délutánt szervez a toronyi Karitász szombaton délután 2 és 4 óra között a toronyi Művelődési házban, ahol pénz nélkül csere – bere akciót tartunk. Az otthon megunt tárgyakat hozhatjuk el, amely mások számára még hasznos lehet. A felajánlásra szánt tárgyakat, ruhákat pénteken délután 4 és 7 között lehet leadni a Művelődési Házban.
8) Tizenkét vasi néptáncos legény bekerült a Fölszállott a páva c. műsorában. Az újabb megmérettetésre Rábaköz táncaival készülnek. December 13-án, pénteken este kísérjük figyelemmel a lelkes kis legénycsapat bemutatkozását - s ha érdemesnek találjuk rá őket, segítsünk szavazatainkkal! A vasiak döntőbe jutásáról ugyanis már a közönség is dönthet!
9) A toronyi hittanosok betlehemes játékkal készülnek felkeresni otthonaikban a híveket. Kérjük, jelezzék a sekrestyében, kik azok, akik szívesen látják a leendő
bérmálkozók kis színdarabját. Csak oda tudnak menni a fiatalok, akik nevüket és címüket leadják a sekrestyében.
10) Az adventi szentmiséken várjuk közösen a Kisded Jézust!

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z