Nagyböjt 1. vasárnapja
2015. február 22.

1)    A szentmise végén elvégzem a hamvazás szertartását. Alázatra bátorít!
       SIT TRANSIT GLÓRIA MUNDI!             Isten nélkül semmit sem tehetünk,
                            porból lettünk és porrá leszünk.
                            Mit használ, ha…

2)    A mai vasárnapi perselyadományt a katolikus iskolák javára adtuk!

3)    Toronyban, Bucsuban és Dozmaton pénteken ½ 6-től keresztutat végzünk. Sében csütörtökön este 6-kor. Kérem az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

4)    Nagyböjt 2. vasárnapján, egy hét múlva,február 28-án szombaton és március 1-én vasárnap  a betegek kenetét szolgáltatom ki a szentmisében ünnepélyes keretek között mindazoknak, akik idős koruk vagy betegség következtében ennek szükségét érzik. A betegek szentségének felvételével bátran éljünk. Felvehetik azok, akik tavaly is felvették vagy elmúltak 60 évesek vagy idős koruk, vagy betegség következtében szükségét érzik. Kérem, hogy akik ezt a szentséget szeretnék felvenni, iratkozzanak fel a sekrestyében.

5)    Jövő hétvégén március hónap első hétvégéje van, ezért a perselyadományt mind a négy községben a templomok javára adjuk, valamint a Rózsafüzér Társulat jövő vasárnap tartja imádságát fél 3-kor a toronyi templomban.

6)    Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

7)    Szent Márton imakönyv a mostani hétvégén még felíratható a sekrestyében.

8)    Jócselekedet gyakorlat a hétre: senkiről nem mondok semmi rosszat.

 

Évközi 6. vasárnap
2015. február 15.

1)    A héten – szerdán – kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán, az esti 6 órai bucsui szentmisén megszentelem a hamut, majd szerdán, valamint a szombat előesti szentmisén, illetve jövő vasárnap elvégzem a hamvazás szertartását. Plébániánk területén, hamvazószerdán csak Bucsuban lesz szentmise, amelyre plébániánk híveit szeretettel várjuk!

2)    Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon az, aki betöltötte a 18. életévét és még nem kezdte meg a 60. évét, csak 3-szor étkezhet 1-szeri jóllakással. Húst ezeken a napokon, valamint nagyböjt péntekjein 14. életévünktől halálunkig nem fogyaszthatunk. Amilyen a nagyböjtünk, olyan a húsvétunk. Nagyböjtben tegyünk jó elhatározásokat: jöjjünk el a vasárnapi szentmise mellett egy hétköznapi misére is, jobban fi-gyeljünk családtagjainkra, kevesebbet nézzünk TV-t.

3)    Toronyban, Bucsuban és Dozmaton pénteken ½ 6-től keresztutat végzünk. Sében csütörtökön este 6-kor. Kérem az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a kereszt-úton.

4)    A héten a filmklub keretében a Csendes éj című filmet tekintjük meg, hétfőn Dozmaton, kedden Sében, csütörtökön Bucsuban és kivételesen pénteken Toronyban itt este fél 7-kor.

5)    A leendő elsőáldozókat kérem, hogy a mai vasárnaptól kezdődően minden szentmise végén a sekrestyében jelezzék felém, hogy részt vettek a szentmisén. A szentmisén való rendszeres részvétel feltétele az elsőáldozásnak, kivételt ez alól senki esetében nem tudunk tenni.

6)    Nagyböjt 2. vasárnapján, két hét múlva,február 28-án szombaton és március 1-én vasárnap  a betegek kenetét szolgáltatom ki a szentmisében ünnepélyes keretek között mindazoknak, akik idős koruk vagy betegség következtében ennek szükségét érzik. A betegek szentségének felvé-telével bátran éljünk. Felvehetik azok, akik tavaly is felvették vagy elmúltak 60 évesek vagy idős koruk, vagy betegség következtében szükségét érzik. Kérem, hogy akik ezt a szentséget szeretnék felvenni, iratkozzanak fel a sekrestyében.

7)    Egy séi édesanya kér beteg gyermeke számára segítséget. Orsósné Kalányos Gyöngyike férjével és két kiskorú gyermekével nemrég költözött Sébe a Kossuth utcába, ahol albérletben laknak. Kisebbik fiuk 5 éves, koraszülötten oxigénhiánnyal jött világra, ezáltal sérült kisfiúnak 22 izma van letapadva, és nem tud mozogni.  Január 31-én szombaton, Budapesten dr. Igor Nazarov professzor megvizsgálta a kis Danit, és lát esélyt a gyermek életkörülményeinek javítására,meg tudja műteni a fiút.
A műtétre 2015. március 31-én kerül sor Barcelonában. Ez a műtét több ezer euróba kerül, amit egyedi elbírálás alapján az OEP támogat.
A szülők segítséget kérnek a gyermek műtétjével kapcsolatos egyéb költségekre. Minden tá-mogatásnak örülnek, minden forint előbbre juttatja őket a céljukhoz, a gyermek felépüléséhez. A mai vasárnap mind a 4 községben a templomban egy külön perselyt helyezünk el, amelybe a beteg kisgyermeknek szánt adományokat lehet elhelyezni.

8)    A római zarándokutakra való jelentkezés első alkalma szombaton, 21-én lesz a Toronyi Plébá-nia Hivatalban reggel fél 9-től, pontos adatok, mint pl. személy igazolványszám, szh, idő be-diktálásával. Valamint akik a májusi útra jönnek az előleg 60.000 ft befizetésével.

 

Évközi 3. vasárnap
2015. január 25.

Ünnepek, emléknapok:

Szombat (január 31.): Bosco Szent János áldozópap

1) Jövő vasárnap – február 1. – elsővasárnap. A Rózsafüzér Társulat ½ 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban. Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Ezen a hétvégén a perselyadományt jó szívvel adjuk a templom javára.

2) A keresztény újságok befizetése aktuálissá vált. Új ember előfizetése 15.400 ft, Keresztény Élet 9.400 ft, a Martinus 2020 ft.

3) Február 14 – én, szombaton – este ½ 8 -tól egyházközségi batyus bált tartunk a toronyi sportcsarnokba. A bálba a zenét Tímár János Szentpéterfai lakós fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2000 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből,  talokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató egyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a plébániai fogadóórában vagy a 4 falu egyházközségi elnökeinél.

4) A római zarándokutak május 11 és 18 között valamint szeptember 28 és október 5 között lesz. Mindkét út 8 nap 7 éjszaka, mindkettő ugyanazon programokkal van, mindkettőnél ugyanott vannak a szállások, és mindkettő ugyanazon áron van illetve mindkettőnek a lelki vezetője én leszek. Jelentkezési lehetőség első alkalma mindkét útra február 21-e szombat,reggel fél 9 az előleg 60.000 ft befizetésével. Részletes programot, akik szeretnének, azoknak tudok adni a szentmise után a sekrestyében.

5) A Toronyi Gazdag Gyula Általános Iskola Aranypatak Kulturális Alapítványa 2015. január 31-én,   jövő szombaton tartja hagyományos farsangi bálját. A bál bevételéből a község iskolájában tanuló gyermekek programjait, illetve az iskolát támogatják. Sok szeretettel várják az iskolában tanuló diákok szüleit, baráti társaságukat, és minden kedves vendéget, akik szívügyüknek érzik az iskola és a tanulók sorsát. Helyszín:  Torony Vendéglő. Belépő. 1500 Ft. Jegyek vásárolhatóak az iskolában, illetve a kuratórium tagjainál és Kissné Kovács Ilona alapítványi elnöknél.

 

Évközi 2. vasárnap
2015. január 18.

Ünnepek, emléknapok:

szombat (január 24.): Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

1) Dozmaton szerdán szentségimádási napunk van, szentségkitétel délután 3-kor litániával, eltétel ¾ 6-kor litániával, majd szentmise.

2) A héten a keresztények egységéért imádkozunk.

3) A filmklub keretében Andrzej Wajda 2007-ben készült megrázó filmjét tekintjük meg, a Katynt, amely a túlélés drámájáról, a túlélők tragédiájáról szól. Mélyen személyes film, melynek leforgatására a rendező hosszú, reménytelennek tűnő évekig várt. 1939. szeptember 1-én Németország lerohanta Lengyelországot, majd a Ribbentrop–Molotov-paktum záradékában foglaltak alapján a Szovjetunió jogot formált az ország keleti területeinek megszállására. A két szomszéd által együttesen indított háború következtében a fiatal lengyel állam megszűnt létezni. Egyik oldalról Németország, a másikról pedig a Szovjetunió falta fel. Közvetlenül a háború kitörése után lengyel katonák és civil lakosok tízezrei menekültek Magyarországra, amely a németek neheztelése ellenére is befogadta őket. A menekültek ügyeinek intézését id. Antall József kormánybiztos irányította. 230 ezer lengyel katona került ekkor orosz hadifogságba. Közülük az oroszok 22 ezer tisztet, valamint a lengyel értelmiség legjavát, többségében tartalékos tiszteket mészároltak le a katyni erdőben létesített fogolytáborban. A kivégzéseket 1940 áprilisától kezdve hónapokon keresztül hajtották végre.  Az elhurcoltak hozzátartozói évekig nem tudták, hogy szeretteikkel mi történt. A Katynban történteket mind a Szovjetunióban, mind a kommunista Lengyelországban ki akarták törölni a köztudatból. A bűntetteket pedig a németek kegyetlen, náci politikájának állították be, meghazudtolva a történelmi igazságot. 2008-ban Oscar-díjra jelöltek a legjobb külföldi film kategóriájában.

4) A keresztény újságok befizetése aktuálissá vált. Új ember előfizetése 15.400 ft, Keresztény Élet 9.400 ft, a Martinus 2020 ft.

5) Február 14- én, szombaton – este ½ 8 -tól egyházközségi batyus bált tartunk a toronyi sportcsarnokba. A bálba a zenét Tímár János szentpéterfai lakós fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2000 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi

6) Mivel nagyon nagy az érdeklődés a római zarándokút iránt, egy másik utat is szervezünk. Az első út időpontja, mint már hirdettem május 11 és 18 között lesz. A másik út időpontja szeptember 28 és október 5 között. Mindkét út 8 nap 7 éjszaka, mindkettő ugyanazon programokkal van, mindkettőnél ugyanott vannak a szállások, és mindkettő ugyanazon áron van illetve mindkettőnek a lelki vezetője én leszek. Jelentkezési lehetőség első alkalma mindkét útra február 21-e szombat reggel fél 9. Részletes programot, akik szeretnének azoknak tudok adni a szentmise után a sekrestyében.

 

Évközi 1. vasárnap
2015. január 11.

Ünnepek, emléknapok:

szombat (január 17.): Szent Antal apát

vasárnap (január 18.): Árpád-házi Szent Margit szűz

1) Január 13-án – kedd – fatimai körmenet lesz. ½ 6-től szentségimádás, 6 órakor szentmise, majd ezt követően körmenet. A szentmisét Molnár János püspöki titkár mondja. A körmenet az Újvári utcán halad elfogadható időjárás esetén, kérem, hogy amerre a körmenet elhalad, az ablakokat világítsuk meg. Minél többen jöjjünk el imádkozni Magyar Hazánkért és saját bűneink engeszteléséért.

2) A keresztény újságok befizetése aktuálissá vált. Új ember előfizetése 15.400 ft, Keresztény Élet 9.400 ft, Martinus 2.040 ft.

3) Az utólag megrendelt naptárak megérkeztek, átvehetők a sekrestyében!

4) A ministránsokat szombaton 12-kor várom a toronyi Művelődési házban.

5) Február 14 - én szombaton – este ½ 8 -tól egyházközségi batyus bált tartunk a toronyi sportcsarnokba. A bálba a zenét Tímár János Szentpéterfai lakós fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2000 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében valamint hivatali órában a plébánia hivatalban lehet vásárolni ezen kívűl mind a 4 faluban az egyházközségi elnököknél.

6) A Brenner János Általános Iskola szeretettel hívja és várja a nagycsoportos gyermekeket és szüleiket a Hollán Ernő u. 8. szám alatti épületbe a január 14-étől, szerdánként 17 órakor kezdődő, iskolára felkészítő foglalkozásokra. A foglalkozások lehetővé teszik a gyermekek és szüleik számára az iskolával és az iskolás élettel való ismerkedést. Püspök úr buzdítja és bátorítja a kedves Szülőket, hogy éljenek a vallásos és keresztény szellemű nevelés és oktatás ezen lehetőségével, és küldjék gyermekeiket a Brenner János Általános Iskolába. Bővebb információ a hirdetőtáblán olvasható.

 

Karácsony II. vasárnapja
2015. január 4.

Ünnepek, emléknapok:

kedd (január 6.) Vizkereszt ünnepe

vasárnap (január 11.): Urunk megkeresztelkedése

1) A mai vasárnap elsővasárnap, a perselyadományt a templom javára adtuk.

2) A Rózsafüzér Társulat ½ 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban a fatimai imacsoport végzi kilencedét.

3) A ministránsokat szombaton 12 órakor várom a toronyi Művelődésházba egy

4) A tavalyi évtől a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia január 6-ra napos napjára tette Vízkereszt ünnepét, mint ahogy a Világegyházban is ünneplik és parancsolt ünnepnek nyilvánította, amely azt jelenti, hogy a szentmisén való részvétel kötelező. Plébániánk területén szentmise csak a plébánia templomban Toronyban lesz este 6 órakor, amelyre mindenkit szeretettel várunk!

 

untitled

Névnap
Ma 2019. október 20., vasárnap, Vendel és Irén napja van. Holnap Orsolya napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z