Évközi 4. vasárnap
2020. február 2.

1) A mai vasárnap mind a négy községben a templom javára adtuk a perselyadományt, Toronyban a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja az imaóráját.

2) Holnap, vasárnap délután 5-kor a toronyi Plébánia Hivatalban plébániai egyházközségi gyűlést tartunk, amelyen átbeszéljük a 2019. évi zárszámadást és a 2020. évi költségvetést. Községenként a 3-3 képviselőt tisztelettel várom a gyűlésre.

3) Jövő vasárnap a szentmise végén Balázsáldásban részesítjük a kedves testvéreket!

4) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. A bálban a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft-os áron.

 

Évközi 2. vasárnap
2021. január 17.


Mise elején felolvasandó:
December végén és január elején Horvátországban nagyerejű földrengések pusztítottak, amelyek óriási károkat okoztak. Sok család gyászolja az elhunyt családtagot, vagy aggódnak sebesült szeretteik miatt. Körülbelül ötezer ház dőlt teljesen romba vagy vált lakhatatlanná és kerül lebontásra. Rengeteg templom is megsérült, van ahol a torony leomlott, van ahol kettévált a homlokzat. Van olyan székesegyház is, amelyet gyakorlatilag teljesen le kell bontani, és az alapoktól újjáépíteni. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a hét elején 4 kisbusznyi adományt (élelmiszert, kályhákat, takarókat), és építőanyagokat is eljuttatott Horvátországba, de még nagyon sok segítségre volna szükség. Hálásan köszönöm azon plébániák és magánszemélyek nagylelkű és gyors segítségét, akik ennek az első szállítmánynak a kiküldését lehetővé tették. Szent János apostol első levelében ezt olvassuk: „Hogyan marad meg Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból –, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét?” (1 Jn 3,17). Nyissuk meg szívünket bajbajutott horvát testvéreink felé! Kérem a kedves testvéreket, hogy a mai vasárnap adományaikkal segítsék az otthonukat elvesztett horvátországi családokat és a kezdődő újjáépítést!

Dr. Székely János
megyéspüspök

1) Csütörtök, Dozmat község szentségimádási napja, szentségkitétel délután 3órakor litániával, szentségeltétel ¾ 6-kor, majd este 6-kor szentmise.

2) Jövő héten a keresztények egységéért imádkozunk!

3) A keresztény újságok 2021. évi befizetése aktuálissá vált a Martinus újság egy évre 2.640 ft.

4) Plébániánk életéről, mintegy folytatásaként a két kötetes könyvnek, készítettünk egy 128 oldalas összeállítást a 2020-as esztendőről. A kiadvány megrendelhető a sekrestyében a jövő vasárnappal bezárólag.

5) A szombathelyi Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium a 2021/2022-es tanévre is meghirdeti a leendő 1. évfolyamosok beiratkozását,valamint a leendő 5. évfolyamosok és 9. évfolyamosok gimnáziumi felvételét.  A járványhelyzetre való tekintettel a tájékoztatók szövegesen és film formában az iskola honlapján megtekinthetők. A jelentkezési határidő az általános iskolába február 26., a gimnáziumba február 19.


 

Évközi 3. vasárnap
2020. január 27.

1) Január 24-én, pénteken, életének 74. évében, áldozópapi szolgálatának 45. évében a szentségekkel megerősítve elhunyt Dr. Török József professzor, egyháztörténész, pápai prelátus, címzetes prépost. Temetése február 4-én, kedden délelőtt 11-kor lesz végakaratának megfelelően szülővárosában Makón. Köszönjük szolgálatát, amelyet 8 éven keresztül nyaranként plébániánkon végzett. Az Úr érdemei jutalmául adja meg számára az örök élet boldogságát, nyugodjék békében!

DrTorokJozsefGyaszlap

2) Jövő vasárnap elsővasárnap a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, perselyadományunkat ezen a hétvégén a templomok javára adjuk.

3) Jövő vasárnap egyben Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, a szentmisék keretében gyertyaszentelést végzünk. A szentelésre otthonról is hozhatunk
gyertyákat!

4) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. A bálba a zenét Tímár János szentpéterfai lakos fogja szolgáltatni. Belépőjegy ára 2500 ft, amely nem tartalmazza a fogyasztást. Batyus bál, tehát mindenki az általa hozott süteményekből, ill. ételekből, italokból tud fogyasztani. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a mai naptól a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft-os áron.

 

Urunk megkeresztelkedése
2020. január 12.


Ünnepek, emléknapok:

péntek (január 17.): Szent Antal apát
szombat (január 18.): Árpád-házi Szent Margit szűz

1) A múlt vasárnapi perselypénz, amit a templom javára adtatok Bucsu községben 42.375 ft, Dozmaton 14.985 ft, Sében 25.030 ft és Toronyban 41.855 ft volt, amelyet ezúton is köszönök.

2) Holnap, hétfőn 13-án a fatimai engesztelésünk a toronyi templomban lesz. Ajándékként Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas művésznő is eljön az engesztelésre, s a szentmisén ismét Ő fog énekelni. Kérem, hogy akik tudnak jöjjenek el erre az estre, s tiszteljük meg a Művésznőt a jelenlétünkkel, s ismerőseinket is bátran hívjuk, mert valóban megtiszteltetés, hogy kis falvainkat is meglátogatta és ismét meglátogatja a művésznő! A szentségimádás fél 6-kor kezdődik, a szentmise 6-kor. A szentmise után a körmenet elfogadható időjárás esetén az Újvári utcán halad végig.

3) A szombathelyi Boldog Brenner János Általános Iskola a 2020/2021-es tanévre is meghirdeti a leendő 1. évfolyamosok beiratkozását. A beiratkozások előtt az iskola szeretettel hívja és várja a gyermekeket és szüleiket az iskola épületébe a január 15-én, szerdán 17 órakor induló, iskolára felkészítő foglalkozásra.

 

Vízkereszt
2020. január 5.

Ünnepek, emléknapok:
hétfő (január 6.) Vízkereszt ünnepe
vasárnap (január 12.): Urunk megkeresztelkedése

1) A Rózsafüzér Társulat a mai vasárnap ½ 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, s a mai vasárnapon tartjuk meg az elsővasárnapi gyűjtést is a
templomok javára.

2) Böjte Csaba atya otthonainak javára Bucsuban 33.600 ft, Dozmaton 15.680 ft, Sében 18.800 ft és Toronyban 52.140 ft jött össze, amely 121.000 ft összeget már átadtunk.

3) Vízkereszt ünnepén, hétfőn este 6-kor lesz a szentmise a négy község híveinek a plébániatemplomban, Toronyban. Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep, ami azt jelenti, hogy a szentmisén való részvétel vétel minden katolikus ember számára kötelező.

4) Pénteken este 7 órakor a Székesegyházban a Szent Efrém férfikar ad karácsonyi koncertet. Az előadásra jegyek 2.500 ft-os áron a Püspöki Palotában kialakított Látogatóközpontban vásárolhatók keddtől szombatig 9 és 17 óra között.

5) Már előre hirdetem, hogy 13-án a fatimai engesztelésünk a toronyi templomban lesz. Születésnapi ajándékként Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas művésznő is eljön az engesztelésre, s a szentmisén ismét Ő fog énekelni. Kérem, hogy akik tudnak jöjjenek el erre az estre, s tiszteljük meg a Művésznőt a jelenlétünkkel, s
ismerőseinket is bátran hívjuk, mert valóban megtiszteltetés, hogy kis falvainkat is meglátogatta és ismét meglátogatja a művésznő!

6) Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz, ezzel a vasárnappal zárul a karácsonyi ünnepkör, a szentmisén elvégezzük a víz szentelés szertartását.

7) Pénteken ünnepeli Brenner József atya a 85. születésnapját, imádságainkban emlékezzünk meg róla.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z