Nagyböjt 3. vasárnapja
2020. március 15.

1) Pénteken mind a négy községben fél 6-tól keresztutat végzünk.

2) A bérmálkozók szüleinek szülői értekezlete pénteken lesz délután fél 5-kor a toronyi templomban.

3) Az elsőáldozók oktatása szombaton délelőtt 10-kor, a bérmálkozók oktatása pedig 11-kor lesz a toronyi templom sekrestyéjében.

4) Az idei évben házasságra készülők jegyesoktatása jövő vasárnap délután 5-kor lesz a toronyi templomban.

5) Idős és beteg testvéreinknek a betegek szentségének kiszolgáltatása nagyböjt 5. vasárnapján lesz a szentmisék keretében március 28 és 29-én, előtte a
szentgyónásukat végezzék el, erre lehetőséget biztosítok minden hétköznapi szentmise előtt és után. A szentkenet szentségét minden évben fel lehet venni, feltétele a szentgyónás elvégzése. Felvehetik mindazok akik elmúltak 60 évesek, vagy még nem 60 évesek, de betegség miatt szükségét érezik. Akik a szentkenetet szeretnék felvenni iratkozzanak fel a sekrestyében.

6) Az idei évre tervezett bátaszéki egyházmegyei zarándoklat a kialakult válsághelyzet miatt elmarad!

7) Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

8) Heti feladat, tudatosan odafigyelünk a reggeli és az esti imádságra, a héten elővesszük a Szentírást és elolvasunk egy-egy részletet, és valamelyik munkatársunk irányába egy jócselekedetet végzünk.

 

Nagyböjt 1. vasárnapja
2020. március 1.

1) A szentmise végén elvégzem a hamvazás szertartását. Alázatra bátorít!

SIT TRANSIT GLÓRIA MUNDI!

Isten nélkül semmit sem tehetünk, porból lettünk és porrá leszünk. Mit használ, ha---, az élet rövid

2) A múlt vasárnapi perselyadomány, amelyet a katolikus iskolák javára adtatok Bucsuban 18.490 ft, Dozmaton 10.000 ft, Sében 24.150 ft és Toronyban 30.745 ft volt, amely összeget már továbbítottam a Püspöki Hivatalnak, az Ő nevükben is köszönöm!

3) Ma elsővasárnap van, így a perselyadományt mind a négy községben a templomok javára adjuk, fél 3-kor a Rózsafüzér Társulat imaórát tart, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét!

4) Ma Sé község szentségimádási napja van, szentségeltétel este 6-kor lesz.

5) Csütörtökön este a 6 órai szentmise keretében, majd a szentmisét követően a Szent Efrém férfikar koncertet ad a toronyi templomban, a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatom meg az elsőpéntekes betegeket, este 5-től gyóntatás lesz a toronyi templomban, majd keresztút. Ne feledjük a nagy kilencedet!

7) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton, Sében pénteken ½ 6-től keresztutat végzünk. Kérem az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

8) Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Bátaszékre a Pécsi Egyházmegye területére lesz. Kérem, hogy akik szeretnének részt venni ezen az egyházmegyei zarándoklaton március 15-ig jelezzék szándékukat a sekrestyében.

9) Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

10) Jócselekedet gyakorlat a hétre: senkiről nem mondok semmi rosszat.

11) Bál bevétele

szentefrem szurke torony FINAL

 

Évközi 7. vasárnap
2020. február 23.

1) A mai vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában a katolikus iskolák javára adjuk a perselyadományunkat!

2) A jövő héten – szerdán – kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán, az esti 6 órai bucsui szentmisén megszenteljük a hamut, majd szerdán, valamint a szombat előesti szentmisén, illetve jövő vasárnap elvégzük a hamvazás szertartását. Plébániánk területén, hamvazószerdán csak Bucsu községben lesz szentmise este 6 órakor, amely szentmisére plébániánk híveit szeretettel várjuk!

3) Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon az, aki betöltötte a 18. életévét és még nem kezdte meg a 60. évét, csak 3-szor étkezhet 1-szeri jóllakással. Húst ezeken a napokon, valamint nagyböjt péntekjein 14. életévünktől halálunkig nem fogyaszthatunk. Amilyen a nagyböjtünk, olyan a húsvétunk. Nagyböjtben tegyünk jó elhatározásokat: jöjjünk el a vasárnapi szentmise mellett egy hétköznapi misére is, jobban figyeljünk családtagjainkra, kevesebbet nézzünk TV-t, kevesebbet használjuk az okos telefont illetve az internetet.

4) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton és Sében is pénteken este ½ 6-tól keresztutat végzünk. Kérem és bátorítom az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

5) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én, szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, ahol a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti. Természetesen az egyházközségi tagokon és családtagjaikon kívül bárki részt vehet a lelkigyakorlaton.

6) Jövő vasárnap Sé község szentségimádási napja van, szentségkitétel a 11 órai szentmise végén lesz. Szentségeltétel pedig este 6-kor litánia keretében történik. Minél többen jöjjünk el a délutáni órákban imádkozni családjainkért, egyházközségünkért! Akik tudnak vállalni szentségimádási órát, kérem, hogy iratkozzanak fel a gyóntatószék mellé elhelyezett jelenléti íven.

 

 

Évközi 6. vasárnap
2020. február 16.

1) Csütörtökön fél 3-kor a dozmati és a toronyi nyugdíjas klub tagjai vidám farsangi összejövetelen találkoznak a toronyi Művelődési Házban.

2) Csütörtökön este fél 7-kor a Séi Egyházközségi Képviselőtestület tagjait várom gyűlésre a toronyi Plébánia Hivatalban.

3) Jövő szombaton – este 6 –tól egyházközségi batyus bált tartunk a toronyi Sport Csarnokban. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a csütörtöki fogadóórával bezárólag lehet vásárolni. Belépés este fél 6-tól lehetséges. A bál megnyitója 6-kor lesz, s ezt követően kezdődik a műsor. Előkészületeket szombaton délelőtt 9-tól tesszük meg a Sport csarnokban, az elpakolás vasárnap 11-kor lesz. Mivel a bál tiszta bevételét a résztvevők arányának megfelelően a 4 falu között osztjuk szét, így kérem, hogy aki teheti az előkészületi és a bál utáni rendrakásban is vegyen részt mind a 4 községből.

4) Az egyházközségi bál miatt jövő szombaton az előesti szentmise Bucsu községben délután 4-kor kezdődik.

5) Jövő hétvégén az ország valamennyi templomában perselyadományunkat jó szívvel adjuk a katolikus iskolák javára!

6) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti.

 

Évközi 5. vasárnap
2020. február 9.

1) Ma szentmise végén Balázs áldásban részesítjük a kedves híveket!

2) A múlt vasárnapi perselypénz összege, amelyet a templom javára adtatok Bucsu községben 39.420 ft, Dozmaton 20.000 ft, Sében 48.675 ft és Toronyban 42.605 ft volt, amelyet ezúton is hálásan köszönök.

3) Kedden a Lourdes-i jelenés évfordulóján engesztelő gyászmisét mutatok be a toronyi templomban este 6-kor Dr. Török József professzor úr lelki üdvéért! Akik tudnak iránta való tiszteletből vegyenek részt a szentmisén.

4) Csütörtökön fatimai engesztelő napunkon a szentségimádás a bucsui templomban fél 6-kor kezdődik, majd 6-kor a szentmise. Minél többen jöjjünk el immár 100. alkalommal imádkozni magyar hazánkért, s annak lelki megújulásáért, s amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyertyával világosítsuk meg!

5) Kedden este fél 7-kor az engesztelő gyászmise után a toronyi egyházközséget várom gyűlésre a plébánia hivatalban, pénteken este fél 7-kor a dozmati, szombaton pedig a bucsui egyházközséget az előesti szentmise után szintén a toronyi plébánia Hivatalban.

6) Február 22-én, szombaton – este 6-tól egyházközségi batyus bált tartunk, immár 9. alkalommal a toronyi sportcsarnokban. Belépőjegy ára 2500 ft. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a sekrestyébe vagy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a sekrestyében lehet vásárolni szentmisék előtt és után vagy a fogadóórában illetve mind a négy faluban az egyházközségi elnököknél. A belépőjegyen kívül támogató jegy is vásárolható szintén 2.500 ft- os áron.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z