Kedves Testvérek!
Plébániánk (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony) tisztelt lakói!


A Magyar Püspöki Kar (márc. 17.) rendelete értelmében vasárnaptól (márc. 22.) hétköznapokon, ünnepnapokon és vasárnap NEM LESZNEK NYILVÁNOS (azaz a nép, a hívek részvételével tartott) szentmisék, csak úgynevezett nép nélküli magánmisék, amit a pap egymaga tart meg. Ez sem mindegyik településünkön, hanem csak a plébániatemplomban, Toronyban. De ott, abban a szentmisében imádkozunk plébániánk azaz mind a négy község lakóiért. Ez a tudat segítsen mindannyiunkat! Imáinkban hordozzuk egymást!

Egy kivételt említ a püspöki rendelet a temetést, de ezt is gyászmise megtartása nélkül. Amennyiben haláleset történne bármelyik községünkben, a Temetkezési Vállalat után a plébánost kell keresni telefonon (70-33-21-327).

A felvett szentmise szándékokat az adott napon, amelyre korábban elfogadtam, a plébánia templomban Toronyban elmondom. Minden község (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony), minden miseszándéka elmondásra kerül, csak a toronyi templomban a hívek részvétele nélkül.

A keresztelők esetében igyekezzünk a járványt követően későbbi időpontot keresni.

A betegek szentségének március 28-29-re meghirdetett kiszolgáltatása is későbbi időpontban történik majd.

Az elsőáldozás és a bérmálás kapcsán érdemben még nem tudok nyilatkozni. Csakúgy, mint a nagyheti és húsvéti szertartásokról sem. Az elsőáldozás és a bérmálási szombati felkészítések elmaradnak, a március 20-i pénteki, bérmálásra szóló szülői értekezlet még megtartásra kerül.

Nekünk lelkipásztoroknak is be kell tartanunk következetesen előírásokat szabályokat. Most le kell állítani, lassítani az életet, hogy lehessen életünk. Ajánlom figyelmükbe a családi beszélgetéseket, játékokat, nagyszülőkkel a napi telefonos kapcsolatot, imádságot, távtanulást, testmozgást, kreativitást, olvasást, hogy pozitív élményekkel gazdagodjunk általuk.

A templomaink napközben nyitva lesznek, így egyéni imádságra betérhetünk!

Magyar nyelvű szentmise közvetítések az alábbi linken elérhetőek lesznek:
Szentmise linkek

Isten áldását és a Szűzanya közbenjáró szeretetét kérem és kívánom mind a négy község lakóinak!

Dr. Perger Gyula
plébános

Egyéni imádságra ajánlom Ferenc pápa és Dr. Erdő Péter bíboros imádságát:

Ferenc pápa imádsága járvány idejére:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Az Emberiség Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz, Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak!

Ámen

Dr. Erdő Péter bíboros úr imádsága járvány idejére

Mindenható Urunk, Atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen

 

Nagyböjt 3. vasárnapja
2020. március 15.

1) Pénteken mind a négy községben fél 6-tól keresztutat végzünk.

2) A bérmálkozók szüleinek szülői értekezlete pénteken lesz délután fél 5-kor a toronyi templomban.

3) Az elsőáldozók oktatása szombaton délelőtt 10-kor, a bérmálkozók oktatása pedig 11-kor lesz a toronyi templom sekrestyéjében.

4) Az idei évben házasságra készülők jegyesoktatása jövő vasárnap délután 5-kor lesz a toronyi templomban.

5) Idős és beteg testvéreinknek a betegek szentségének kiszolgáltatása nagyböjt 5. vasárnapján lesz a szentmisék keretében március 28 és 29-én, előtte a
szentgyónásukat végezzék el, erre lehetőséget biztosítok minden hétköznapi szentmise előtt és után. A szentkenet szentségét minden évben fel lehet venni, feltétele a szentgyónás elvégzése. Felvehetik mindazok akik elmúltak 60 évesek, vagy még nem 60 évesek, de betegség miatt szükségét érezik. Akik a szentkenetet szeretnék felvenni iratkozzanak fel a sekrestyében.

6) Az idei évre tervezett bátaszéki egyházmegyei zarándoklat a kialakult válsághelyzet miatt elmarad!

7) Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

8) Heti feladat, tudatosan odafigyelünk a reggeli és az esti imádságra, a héten elővesszük a Szentírást és elolvasunk egy-egy részletet, és valamelyik munkatársunk irányába egy jócselekedetet végzünk.

 

Nagyböjt 1. vasárnapja
2020. március 1.

1) A szentmise végén elvégzem a hamvazás szertartását. Alázatra bátorít!

SIT TRANSIT GLÓRIA MUNDI!

Isten nélkül semmit sem tehetünk, porból lettünk és porrá leszünk. Mit használ, ha---, az élet rövid

2) A múlt vasárnapi perselyadomány, amelyet a katolikus iskolák javára adtatok Bucsuban 18.490 ft, Dozmaton 10.000 ft, Sében 24.150 ft és Toronyban 30.745 ft volt, amely összeget már továbbítottam a Püspöki Hivatalnak, az Ő nevükben is köszönöm!

3) Ma elsővasárnap van, így a perselyadományt mind a négy községben a templomok javára adjuk, fél 3-kor a Rózsafüzér Társulat imaórát tart, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét!

4) Ma Sé község szentségimádási napja van, szentségeltétel este 6-kor lesz.

5) Csütörtökön este a 6 órai szentmise keretében, majd a szentmisét követően a Szent Efrém férfikar koncertet ad a toronyi templomban, a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

6) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatom meg az elsőpéntekes betegeket, este 5-től gyóntatás lesz a toronyi templomban, majd keresztút. Ne feledjük a nagy kilencedet!

7) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton, Sében pénteken ½ 6-től keresztutat végzünk. Kérem az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

8) Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Bátaszékre a Pécsi Egyházmegye területére lesz. Kérem, hogy akik szeretnének részt venni ezen az egyházmegyei zarándoklaton március 15-ig jelezzék szándékukat a sekrestyében.

9) Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól halálunkig kötelező a hústilalom.

10) Jócselekedet gyakorlat a hétre: senkiről nem mondok semmi rosszat.

11) Bál bevétele

szentefrem szurke torony FINAL

 

Évközi 7. vasárnap
2020. február 23.

1) A mai vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában a katolikus iskolák javára adjuk a perselyadományunkat!

2) A jövő héten – szerdán – kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán, az esti 6 órai bucsui szentmisén megszenteljük a hamut, majd szerdán, valamint a szombat előesti szentmisén, illetve jövő vasárnap elvégzük a hamvazás szertartását. Plébániánk területén, hamvazószerdán csak Bucsu községben lesz szentmise este 6 órakor, amely szentmisére plébániánk híveit szeretettel várjuk!

3) Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti napok. Ezeken a napokon az, aki betöltötte a 18. életévét és még nem kezdte meg a 60. évét, csak 3-szor étkezhet 1-szeri jóllakással. Húst ezeken a napokon, valamint nagyböjt péntekjein 14. életévünktől halálunkig nem fogyaszthatunk. Amilyen a nagyböjtünk, olyan a húsvétunk. Nagyböjtben tegyünk jó elhatározásokat: jöjjünk el a vasárnapi szentmise mellett egy hétköznapi misére is, jobban figyeljünk családtagjainkra, kevesebbet nézzünk TV-t, kevesebbet használjuk az okos telefont illetve az internetet.

4) Toronyban, Bucsuban, Dozmaton és Sében is pénteken este ½ 6-tól keresztutat végzünk. Kérem és bátorítom az iskolás gyermekeket, hogy ők is vegyenek részt a keresztúton.

5) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én, szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, ahol a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti. Természetesen az egyházközségi tagokon és családtagjaikon kívül bárki részt vehet a lelkigyakorlaton.

6) Jövő vasárnap Sé község szentségimádási napja van, szentségkitétel a 11 órai szentmise végén lesz. Szentségeltétel pedig este 6-kor litánia keretében történik. Minél többen jöjjünk el a délutáni órákban imádkozni családjainkért, egyházközségünkért! Akik tudnak vállalni szentségimádási órát, kérem, hogy iratkozzanak fel a gyóntatószék mellé elhelyezett jelenléti íven.

 

 

Évközi 6. vasárnap
2020. február 16.

1) Csütörtökön fél 3-kor a dozmati és a toronyi nyugdíjas klub tagjai vidám farsangi összejövetelen találkoznak a toronyi Művelődési Házban.

2) Csütörtökön este fél 7-kor a Séi Egyházközségi Képviselőtestület tagjait várom gyűlésre a toronyi Plébánia Hivatalban.

3) Jövő szombaton – este 6 –tól egyházközségi batyus bált tartunk a toronyi Sport Csarnokban. Tombola felajánlást elfogadunk, amelyet kérünk, hogy a bál helyszínére hozzatok el. A bálba jegyeket és támogató jegyeket a csütörtöki fogadóórával bezárólag lehet vásárolni. Belépés este fél 6-tól lehetséges. A bál megnyitója 6-kor lesz, s ezt követően kezdődik a műsor. Előkészületeket szombaton délelőtt 9-tól tesszük meg a Sport csarnokban, az elpakolás vasárnap 11-kor lesz. Mivel a bál tiszta bevételét a résztvevők arányának megfelelően a 4 falu között osztjuk szét, így kérem, hogy aki teheti az előkészületi és a bál utáni rendrakásban is vegyen részt mind a 4 községből.

4) Az egyházközségi bál miatt jövő szombaton az előesti szentmise Bucsu községben délután 4-kor kezdődik.

5) Jövő hétvégén az ország valamennyi templomában perselyadományunkat jó szívvel adjuk a katolikus iskolák javára!

6) Püspök atya kérése, hogy az egyházközségi tagok vegyenek részt lelkigyakorlaton, ennek a kérésnek eleget téve, az egyházközségi tagokat és családtagjaikat is szeretettel várom február 29-én szombaton délután 3 és 5 óra között, valamint vasárnap délután 3 és 5 óra között a toronyi Művelődési Házba, a lelkigyakorlatos összejövetelt Dr. Füzes Ádám atya vezeti.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z