Évközi 25. vasárnap
2015. szeptember 20.

Ünnepek, emléknapok:

    Szerda    (szeptember 23.)        Pádre Pió atya
Csütörtök(szeptember 24.):        Szent Gellért püspök és vértanú

1)    25-én, pénteken az esti 7 órai toronyi szentmise után fél 8-kor a toronyi Művelődési Házban találkozunk, hogy a májusi római útról készült videó összeállítást megtekintsük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2)    Szombaton reggel 8-tól Bucsu községben társadalmi munkára hívlak Benneteket, hogy a templomnál és plébánia háznál takarítsunk, a vasárnapi búcsúünnepre. Munkaeszközöket hozzunk magunkkal.

3)    Jövő vasárnap a Bucsu község búcsú napja van, ezért jövő hétvégén a szentmisék rendje nem a megszokott rendben lesz, Bucsu községben az ünnepi búcsúi szentmisét vasárnap reggel 8-kor, ezért Dozmaton előesti szentmise lesz szombaton este 7-kor. Toronyban és Sében rendes időben fél 10-kor és ¼ 12-kor lesz a szentmise.

4)    Szerdán este 6-kor a Premontrei Gimnázium dísztermében Dr. Török József professzor úr tart előadást, a Pálosok Magyarországon címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

5)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb jövő vasárnapig jelezzék a szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

6)    2016-os évre kalendárium, egy lapos naptár, forgatós naptár a kiadók sürgetése miatt megrendelhető a sekrestyében. Mind az egy lapos, mind a forgatható naptár hasonlóan az ideihez plébániai lesz. A forgatós naptár képek tekintetében is hasonló lesz az ideihez, kevés változtatással, akik rendelni szeretnének, kérem, hogy a sekrestyében jelezzék szándékukat!

7)    Már előre hirdetem, hogy október 8-án csütörtökön Toronyban, 9-én pénteken Dozmaton, 10-én szombaton Bucsuban, és 11-én vasárnap Sében lesz Szent Márton püspök ereklyéje, amelyet ünnepi szentmise keretében helyezünk majd ki tiszteletadásra.

8)    Torony, takarítok

 

Évközi 24. vasárnap
2015. szeptember 13.

Ünnepek, emléknapok:

        szeptember 14, hétfő : Szent kereszt felmagasztalása

1)    Ma, 13-án – a fatimai engesztelő napunkon – a szentségimádás helyett a Savária Szimfonikusok kürt quartetje lép fel, amely 6-kor kezdődik a lourdesi barlangnál , a szentmise pedig ½ 7 órakor. A szentmise után körmenetet tartunk. Kérem, hogy a korábbi szép szokást követve gyertyával, virággal díszítsük az ablakokat, amerre a körmenet elhalad az Újvári utcában.S egyben köszönöm azoknak akik ezt rendszeresen megteszik.  A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondd, valamint a koncert  alatt gyóntat Barna Máté domonkos tartományfőnök Sopronból! Minél többen jöjjünk el engesztelni magyar hazánk lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért! Esti időben már hűvösebb van, ezért a szentmisére jól öltözzünk fel.

2)    A holnapi napon Ferenc pápa és a Magyar Katolikus Püspöki Kar kérésére a világbékéért tartunk könyörgő napot, egyéni imádságainkban is csatlakozzunk a pápa és a püspöki kar szándékához.

3)    Sében szombaton 9-kor a ministránsoknak és minden fiatalnak egy foglalkozás lesz a faluházban, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk őket, ugyanígy az összes ministránst mind a négy községből szombaton 1-kor várom a plébánia udvarán egy szerény agapéra.

4)    A Toronyi Iskolában hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, akik nem a Toronyi Iskolába járnak hittanra, azokat kérem, hogy a sekrestyében vegyék át a misenaplót, annak ellenére, ha a saját iskolájukban egy egyszerűbb kivitelűt kaptak, mert a plébániánk területén egységesen egy misenaplót szeretnénk használni, hasonlót a tavalyihoz, amelybe hétről hétre egy matricát ragasztunk be. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általunk használt, praktikusabb misenaplót. Mai vasárnaptól már átvehető a sekrestyében.

5)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig, vasárnapig jelezzék a vasárnapi szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

 

Évközi 23. vasárnap
2015. szeptember 6.

Ünnepek, emléknapok:
    kedd (szeptember 8.):               Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja
    szombat (szeptember 12.):        Szűz Mária szent neve
    hétfő (szeptember 14.):            A Szent Kereszt felmagasztalása

1)    A Rózsafüzér Társulat ma ½ 3-kor tart titokcserét a toronyi templomban, Bucsu községben pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Ezen a hétvégén perselyadományainkat a templom javára adtuk.

2)    Kisboldogasszonykor, a Szűzanya születésnapján, kedden este 7-kor plébániánk területén Torony községben lesz szentmise. Máriát dicséri jöjjetek!

3)    Szeptember 12-én, szombaton van Torony község szentségimádási napja, a szentségkitétel délután 1 órakor, 3-kor a R.T. imaórát tart, ¼ 5-kor szentségeltétel, ½ 5 órakor szentmise. A nap folyamán is minél többen jöjjünk el imádkozni családjainkért, egyházközségünkért, szeretteinkért!

4)    Szeptember 12-én, szombaton délután fél 6-kor a toronyi templomban Kovács Szabolcs pecöli és Gáspár Szilvia toronyi hívők esküvője lesz, imádkozzunk az új házaspárért!

5)    Vasárnap, 13-án – a fatimai engesztelő napunkon – a szentségimádás ½ 7-kor kezdődik a toronyi templomban, a szentmise pedig 7 órakor. A szentmise után körmenetet tartunk. Kérem, hogy a korábbi szép szokást követve gyertyával, virággal díszítsük az ablakokat, amerre a körmenet elhalad az Újvári utcában. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondd, valamint a szentségimádás alatt gyóntat Barna Máté domonkos tartományfőnök Sopronból! Minél többen jöjjünk el engesztelni magyar hazánk lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért! Vasárnap délelőtt tartjuk a Toronyi és a Séi templom búcsúnapját is, amelynek főcelebránsa szintén Barna Máté atya lesz.

6)    A Toronyi Iskolában hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, akik nem a Toronyi Iskolába járnak hittanra, azokat kérem, hogy a sekrestyében vegyék át a misenaplót, annak ellenére, ha a saját iskolájukban egy egyszerűbb kivitelűt kaptak, mert a plébániánk területén egységesen egy misenaplót szeretnénk használni, hasonlót a tavalyihoz, amelybe hétről hétre egy matricát ragasztunk be. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általunk használt, praktikusabb misenaplót. Mai vasárnaptól már átvehető a sekrestyében.

7)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig, vasárnapig jelezzék a vasárnapi szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

 

Évközi 22. vasárnap
2015. augusztus 30.


Ünnepek, emléknapok:

    csütörtök  (szeptember 3.):    Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
   
1)    A Rózsafüzér Társulat jövő vasárnap ½ 3-kor tart titokcserét a toronyi templomban, Bucsu községben pedig a héten kezdi kilencedét a fatimai imacsoport. Jövő hétvégén elsővasárnap perselyadományainkat a templom javára adjuk.

2)    Elsőcsütörtökön este 6-kor a séi templomba is lesz szentmise.

3)    Szeptember 5-én (pénteken) elsőpéntek. ½ 7- től gyóntatás a toronyi templomban, ¾7-től litániát tartunk, 7 órától szentmise. Minél többen végezzük el hónap eleji szentgyónásunkat és szentáldozásunkat!

4)    Elsőszombaton az óndódi kápolnába is lesz szentmise este 6-kor.

 

Évközi 21. vasárnap
2015. augusztus 23.

Ünnepek, emléknapok:

    csütörtök(augusztus 27.):        Szent Mónika
    péntek (augusztus 28.):        Szent Ágoston püspök és egyháztanító
    szombat (augusztus 29.):        Keresztelő Szent János vértanúsága


1)    Jövő vasárnap a hittanra járó gyerekek Veni Sancte szentmiséje lesz. Gyóntatásuk a héten a hétköznapi szentmisék előtt illetve a vasárnapi szentmisék előtt lesz. 

 

Évközi 20. vasárnap
2015. augusztus 16.


Ünnepek, emléknapok:

    csütörtök (augusztus 20.):        Szent István király, Magyarország fővédőszentje
    péntek (augusztus 21.):           Szent X. Piusz pápa
    szombat (augusztus 22.):         Boldogságos Szűz Mária királynő
    

1)    Csütörtökön – augusztus 20-án , Szent István államalapító Szent királyunk ünnepén – a szentmisék reggel 8-kor Dozmaton, fél 10-kor Toronyban, ¼ 12-kor Sében, este 7-kor pedig Bucsuban lesznek megtartva.

2)    Szombaton 22-én, délután 5 órakor a toronyi templomban Takács Ferenc és Sárközi Alexandra toronyi hívők esküvője lesz, imádkozzunk az új házaspárért!

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2019. október 20., vasárnap, Vendel és Irén napja van. Holnap Orsolya napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z