Évközi 26. vasárnap
2020. szeptember 27.


1) Ma van a plébániánkhoz tartozó 10 gyermek elsőáldozása, amely áprilisban a vírus helyzet miatt elmarat. A mai vasárnap egyben Bucsu község búcsúnapja.

2) A jövő héten állunk át a téli miserendre, így a hétköznapi szentmisék és a bucsui előesti szentmise is 6-kor kezdődnek.

3) Október a Szűzanya hónapja. Bucsuban az esti szentmisék előtt ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk. Dozmaton minden este 6-kor, Sében csütörtökön este 6-kor, Toronyban hétfőtől szombatig minden este fél 6-kor.

4) Pénteken elsőpéntek, délelőtt a házaknál látogatom meg az elsőpéntekes betegeket, este fél 6-tól gyóntatás lesz a toronyi templomban.

5) Szombaton délelőtt 11 órakor a leendő bérmálkozók oktatása lesz a toronyi templomban. Az oktatáson való részvétel kötelező.

6) Szombaton az ondódi kápolnában 5-kor lesz a szentmise, amely egyben a kápolna búcsúnapja.

7) Jövő vasárnap elsővasárnap van. A Rózsafüzér Társulat fél 3 -kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. A jövő vasárnapi perselyadományt minden községben a templom javára adtuk.

8) A jövő vasárnapi toronyi szentmise végén imádsággal emlékezünk meg Toronyi Németh Istvánról születésének 114. évfordulójáról.

9) Az esztendő utolsó negyedévét kezdtük meg, ezért kérem, hogy akik az egyházi adót még nem fizették be és lehetőségeik engedik tegyenek eleget a Szent István kora óta tartó kötelezettségnek.

10) Pénteken este 8 órakor a Székesegyházban a Szent Efrém férfikar fellépése lesz, jegyek a Püspöki Palotában kialakított látogatóközpontban vásárolhatók.

11) A püspöki kar rendelete értelmében újra, csak és kizárólag kézbe áldoztatás van a szentmiséken a járványügyi helyzet miatt valamint a miséző pap illetve a kántor kivételével mindenki számára kötelező a szájmaszk rendeltetésszerű viselése a templomban hétköznap és vasárnap is minden szertartáson. Kérjük ennek tiszteletben tartását.

12) A vallását komolyan gyakorló ember néha olyan helyzetbe kerül, hogy legjobb szándéka ellenére sem látja tisztán: mit tegyen, hogy Isten akaratát kövesse? Ilyenkor legbiztosabb útjelzőnk a lelki atyánk. Ha a tőle kapott tanácsokat követjük, biztosan jó úton járunk. Az olyan lelkiatya pedig, aki nemcsak mutatja az utat, hanem élete példájával lendületet is ad a haladáshoz, különösen nagy ajándék és nagy kincs. Az elmúlt hat évben Dr. Székely János püspök atya a Keresztény Élet portálonon keresztül feltett kérdésekre adott válaszait olvashatjuk összegyűjtve abban a kötetben, amelyet az elmúlt hónapokban könyv formájában sajtó alá rendeztem. A kérdések és az erre adott válaszok az élet minden területét felölelik: Egyház és társadalom, család és hivatás, szentségek, keresztény viselkedés, teológia, erkölcs, lelki élet, katolikus előírások, házasság, problémák a házasságban, szexualitás, gyermekvállalás. A kérdések lehet éppen a mi kérdéseink is!? Választ kaphatunk rá, a Lelkiatya, Dr. Székely János püspök atya segítségével. Életünk útján, küzdelmeinkben legyen útmutató ez a könyv. A könyv október 8-tól megvásárolható a Martinus Kegytárgyboltban.

 

Évközi 25. vasárnap
2020. szeptember 20.

1) A múlt vasárnapi perselypénzt a Szentföld javára kellett továbbítanunk a Püspöki Hivatal felé a márciusban elmaradt gyűjtés helyett. Bucsu községben 12.330 ft, Dozmaton 10.005 ft, Sében 18.620 ft és Toronyban 30.480 ft volt, amelyet ezuton is köszönök.

2) A mai vasárnap délután 5-kor Peller Károly művész úr operett délutánja lesz a toronyi sportcsarnokban, várjuk mindazokat, akik korábban regisztráltak az eseményre. Kérem az egyházközségi tagokat, hogy délután fél 4-kor az előkészületi munkákban legyenek Unger Imre segítségére. Belépés a Sportcsarnokba fél 5-től lehetséges. Akik az előadáson részt vesznek a száj maszk használata kötelező.

3) Az elsőáldozók valamint hozzátartozóik gyóntatása szombaton délelőtt 9-kor lesz, ezt követően a próbájuk. Ezen a hétvégén az elsőáldozók szüleinek a feladata a templom és annak környékének takarítása, valamint a plébánia udvarának a takarítása és a templom díszítése. Az elsőáldozás miatt jövő hétvégén a szentmisék rendje plébániánk területén módosul. Előesti szentmise lesz Toronyban este 6-kor, Dozmaton este 7-kor, vasárnap, amely egyben Bucsu község búcsúnapja reggel 8-kor lesz szentmise, Sében 9-kor, Toronyban pedig az elsőáldozás 10 órakor kezdődik.

4) Jövő szombaton délután 3-kor a toronyi templomban Szentkirályi Csaba és Amatics Katalin szombathelyi hívők esküvője lesz. Imádkozzunk az új házaspárért!

5) A leendő bérmálkozók oktatása október 3-án, szombaton kezdődik délelőtt 11 órakor a toronyi templomban. Az oktatáson való részvétel minden leendő bérmálkozó számára kötelező.

6) A püspöki kar rendelete értelmében újra, csak és kizárólag kézbe áldoztatás van a szentmiséken a járványügyi helyzet miatt valamint a miséző pap illetve a kántor kivételével mindenki számára kötelező a maszk rendeltetésszerű viselése a templomban minden szertartáson. Kérjük ennek tiszteletben tartását.

 

Évközi 24. vasárnap
2020. szeptember 13.

1) A múlt vasárnapi perselypénz, amit a templom javára adtatok Bucsu községben 36.700 ft, Dozmaton 15.580 ft, Sében 35.970 ft és Toronyban 46.685 ft volt, amelyet ezuton is köszönök.

2) Szombaton az elsőáldozók oktatása délelőtt 10-kor lesz a toronyi templomban.

3) Jövő vasárnap délután 5-kor Peller Károly művész úr operett délutánja lesz a toronyi sportcsarnokban, várjuk mindazokat, akik regisztráltak az eseményre.

4) A toronyi iskolába hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, a plébániánk területéről más iskolába járó gyerekeket kérem, hogy az általam kiadott misenaplót használják, amelyet a szentmise után átvehetnek a sekrestyében.

5) Plébániánk területén az idei tanévben harmadik osztályosok elsőáldozása áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók lenni azok szándékukat a mai vasárnappal bezárólag jelezzék a szentmise után. Ki lehet elsőáldozó? Aki megszakítás nélkül
folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás vagy a vasárnapi szentmise hiányos nem megtagadjuk az elsőáldozást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet elsőáldozó. A vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele a szentséghez való járulásnak, nem elegendő az iskolai kötelező hittan, ha a vasárnapi szentmisén nem vesz részt a leendő elsőáldozó nem engedhetjük meg a szentség felvételét, mindaddig, amíg az említett feltételt nem teljesíti.

6) A leendő bérmálkozók a mai vasárnappal bezárólag adják le a kitöltött adatlapjukat, amelyet a szülők márciusban a szülői értekezlet alkalmával megkaptak.

7) A püspöki kar rendelete értelmében újra, csak és kizárólag kézbe áldoztatás van a szentmiséken a járványügyi helyzet miatt.

 

Évközi 23. vasárnap
2020. szeptember 6.

1) A Rózsafüzér Társulat ma ½ 3-kor tart titokcserét a toronyi templomban, Bucsu községben pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Ezen a hétvégén perselyadományainkat a templom javára adtuk.

2) Szombaton az elsőáldozók oktatása délelőtt 10-kor lesz a toronyi templomban.

3) Szombaton van Torony község fogadott szentségimádási napja, a szentség kitétel délelőtt 11-kor lesz szentmise keretében, amely nem vasárnapra szóló szentmise. Szentségeltétel este fél 7-kor lesz litániával.

4) Jövő vasárnap van Torony és Sé község búcsúnapja, s egyben fatimai engesztelő napunk. A szentmisék rendje jövő vasárnap reggel 8 Dozmat, 11 óra Sé, este fél 7 szentségimádás Torony, majd 7 órakor szentmise, a szentmise után körmenet a szokott útvonalon. Kérem, hogy amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyertyával és virággal díszítsük.

5) A toronyi iskolába hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, a plébániánk területéről más iskolába járó gyerekeket kérem, hogy az általam kiadott misenaplót használják, amelyet most a szentmise után átvehetnek a sekrestyében.

6) Plébániánk területén az idei tanévban harmadik osztályosok elsőáldozása áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók lenni azok szándékukat legkésőbb jövő vasárnapig jelezzék a szentmisék előtt és után. Ki lehet elsőáldozó? Aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás vagy a vasárnapi szentmise hiányos nem megtagadjuk az elsőáldozást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet elsőáldozó. A vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele a szentséghez való járulásnak, nem elegendő az iskolai kötelező hittan, ha a vasárnapi szentmisén nem vesz részt a leendő elsőáldozó nem engedhetjük meg a szentség felvételét, mindaddig, amíg az említett feltételt nem teljesíti.

7) A leendő bérmálkozók jövő vasárnappal bezárólag adják le a kitöltött adatlapjukat, amelyet a szülők márciusban a szülői értekezlet alkalmával megkaptak. Leadhatják  a szentmisék előtt és után, vagy a plébániai fogadóóra keretében csütörtökön 4 és 6 óra között, vagy szombaton 9 és 10 óra között.

8) A püspöki kar rendelete értelmében újra, csak és kizárólag kézbe áldoztatás van a szentmiséken a járványügyi helyzet miatt.

 

Évközi 22. vasárnap
2020. augusztus 30.

1) Jövő héten elsőpéntek, délelőtt a házaknál lévő betegeket látogatom meg, este fél 7-től gyóntatás a toronyi templomban. Kérem az iskolás gyerekeket is, hogy a hétköznapi szentmisék előtt végezzék el a tanév eleji szentgyónásukat.

2) A leendő elsőáldozók oktatása, amely márciusban a vírus miatt abbamaradt, szombaton 10-kor folytatódik a toronyi templomban. Az elsőáldozás szeptember 27-én vasárnap lesz Toronyban.

3) Elsőszombaton délután 6-kor az óndódi kápolnában is lesz szentmise.

4) Jövő vasárnap elsővasárnap, a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban a fatimai imacsoport végzi kilencedét, s
perselyadományunkat mind a négy községben a templomok javára adjuk.

5) Jövő vasárnap a szentmisék keretében Veni Sanctét tartunk!

6) A toronyi iskolába hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapják, a plébániánk területéről más iskolába járó gyerekeket kérem, hogy az általam kiadott misenaplót használják, annak ellenére, hogy az iskolában valószínű egy egyszerűbb kivitelűt kapnak. A mi misenaplónk egy igényesebb kivitelű füzet, amelyben hétről hétre egy matricát tudnak beragasztani a gyerekek, az előző évek gyakorlatát követve, ez tartalmazza a vasárnapi evangéliumot, illetve a hét szentjeit. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általam kiadottat, amelyet a toronyi iskolába járókat kivéve most a szentmise után át lehet venni a sekrestyében.

7) Plébániánk területén az idei tanévben harmadik osztályos gyermekek elsőáldozása jövő év áprilisában lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók lenni azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig vasárnapig jelezzék a szentmisék előtt és után. Ki lehet elsőáldozó? Aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás vagy a vasárnapi szentmise hiányos nem megtagadjuk az elsőáldozást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet elsőáldozó. A vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele a szentséghez való járulásnak, nem elegendő az iskolai kötelező hittan, ha a vasárnapi szentmisén nem vesz részt a leendő elsőáldozó nem engedhetjük meg a szentség felvételét, mindaddig, amíg az említett feltételt nem teljesíti.

8) Kérem, hogy a leendő bérmálkozók a márciusban kiosztott adatlapot kitöltve szeptember 13-ig vasárnapig hozzák vissza, s adják át a sekrestyében a szentmisék előtt vagy után.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z