MISESZÁNDÉK - 2021


Karácsony II. vasárnapja
2021. január 3.

Ünnepek, emléknapok:

szerda (január 6.) Vízkereszt ünnepe
vasárnap (január 10.): Urunk megkeresztelkedése

1) A Rózsafüzér Társulat a mai vasárnap ½ 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, s a mai vasárnapon tartjuk meg az elsővasárnapi gyűjtést is a templomok javára.

2) Vízkereszt ünnepén, szerdán délután 5-kor Toronyban, este 6-kor Bucsuban lesz a szentmise. Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep, ami azt jelenti, hogy a szentmisén való részvétel vétel mindenkatolikus ember számára kötelező.

3) Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz, ezzel a vasárnappal zárul a karácsonyi ünnepkör, a szentmiséken elvégezzük a víz szentelés szertartását.

 

Szent Család vasárnapja
2020. december 27.

1) Csütörtökön (december 31.), Szilveszter napján, Bucsuban délután 3-kor, Toronyban pedig délután 5 órakor lesz a szilveszter esti hálaadás, amelyre plébániánk híveit is szeretettel várjuk.

2) Január 1-je (péntek) az újesztendő első napja, Szűz Mária Isten anyaságának ünnepe, parancsolt ünnep. Dozmaton és Bucsuban 8-kor, Toronyban ½ 10-kor, Sében pedig 11-kor lesz a szentmise.

3) Jövő vasárnap január hónap első vasárnapja, így mind a négy községben a templom javára adjuk adományainkat, s a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban.

4) Mind a 4 község tagjainak szeretném megköszönni, hogy a karácsonyi oltárok díszítéséhez mind anyagiakkal, mind kétkezi munkájukkal segítségünkre voltak. Isten fizesse vissza mindenki áldozatkészségét és jó szándékát százszorosan. Bucsuban 41.000 ft, Dozmaton 16.500 ft, Sében 23.500 ft, Toronyban 95.500 ft-ot jött össze a karácsonyi oltárok díszítéséhez, amelyet hálásan köszönök.

 

Ádvent 3. vasárnapja
2020. december 13.

1) A múlt vasárnapi perselypénz amit a templom javára adtatok Bucsu községben 28.500 ft, Dozmaton 11.675 ft, Sében 17.270 ft és Toronyban 33.680 ft volt, amelyet ezuton is köszönök.

2) A karácsonyi oltár díszítéséhez az előző évekhez hasonlóan adományokat köszönettel elfogadunk.

3) Az adventi hajnali szentmiséken várjuk közösen a Kisded Jézust, szerdán Bucsuban csütörtökön és pénteken Toronyban reggel 6 órakor!

4) A kis Jézus jászla már itt van közöttünk a templomban, a gyermekek leveleit, amelyet a Jézuskának írtak el lehet benne helyezni.

5) Ferenc pápa csütörtökön ünnepeli a 84. születésnapját, imádságainkban emlékezzünk meg róla.

6) Ebben az évben az utolsó fogadóóra szombaton 19-én lesz megtartva, ezt követően fogadóóra legközelebb csak január 7-én, csütörtökön lesz.

 

Ádvent 2. vasárnapja
2020. december 6.

1) Ma elsővasárnap van, perselyadományunkat a templomok javára adtuk, a Rózsafüzér Társulat fél 3-kor tartja imaóráját a toronyi templomban.

2) Szombaton délelőtt 10-kor kezdődik a Székesegyházban Boldog Brenner János liturgikus ünnepén a szentmise, amelynek szónóka vértanú papunk testvér-öccse Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynők lesz, mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk a székesegyházi megemlékezésre!

3) A karácsony előtti fatimai engesztelés a hagyományoknak megfelelően decemberben Sé községben lesz, december 13-án, jövő vasárnap. A járvány helyzet miatt, hasonlóan a novemberi engeszteléshez a 11 órai szentmise végén elmondjuk a fatimai imádságokat, de a szentségimádás és a körmenet elmarad.

4) A karácsonyi oltár díszítéséhez az előző évekhez hasonlóan adományokat köszönettel elfogadunk.

5) A kis Jézus jászla már itt van közöttünk a templomban, a gyermekek leveleit, amelyet a Jézuskának írtak el lehet benne helyezni.

6) Az adventi hajnali szentmiséken várjuk közösen a Kisded Jézust szerdán Bucsuban, csütörtökön és pénteken Toronyban reggel 6 órakor!

7) Akik szeretnék a jövő évre lemondani a Martinus újságot, vagy eddig nem fizették elő, s a jövő évtől szeretnék, kérem, hogy a szentmise után jelezzék a sekrestyében.

8) December 5-től Vízkereszt ünnepéig Dr. Székely János engedélye alapján a szentmisék kezdetén általános feloldozásban részesítjük a kedves testvéreket. Ez azt jelenti, hogy a bűnbánati cselekmény alatt felindítjuk magunkban az őszinte bánatot, átgondoljuk az utolsó szentgyónás óta elkövetett bűneinket, s a miséző pap pedig feloldozásban részesít minket! Ilyen feloldozás csak rendkívüli helyzetben adható, mint például háború vagy járvány veszély idején. Vízkereszt ünnepéig bezárólag ebben a feloldozásban részesítünk Benneteket a vasárnapi és ünnepi szentmisék keretében. A feloldozást követően bátran járulhatnak a szentáldozáshoz mindazok, akiknek ezt életállapotuk megengedi. Az idei évben az általános feloldozás helyettesíti a karácsonyi nagy gyóntatást a falvainkban.

 

Ádvent 1. vasárnapja
2020. november 29.


1) A múlt vasárnapi persely pénz, amit a Karitász javára adtatok Bucsu községben 19.520 ft, Dozmaton 7.070 ft, Sében 18.750 ft és Toronyban 34.260 ft volt, amelyet továbbítottam a Püspöki Hivatalnak, az Ő nevükben is köszönöm.

2) Egyházi kötelezettségeinknek az egyházi adó befizetésével november 30-ig tehetünk eleget, ezt követően nem tudunk egyházi adó befizetést elfogadni, s le kell zárnom a könyvelő felé is a 2020. évet.

3) A hajnali szentmisék plébániánk területén reggel 6-kor kezdődnek Bucsuban szerdán, Toronyban csütörtök és pénteken. Éljünk minél többen a hajnali szentmise szép és különleges lehetőségével!

4) Pénteken egyben elsőpéntek is lesz, gyóntatás a toronyi templomban reggel fél 6-tól lesz.

5) Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsék a sekrestyében. December 4-én, elsőpénteken délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy a mai szentmise után jelentésetek a betegek nevét a sekrestyében.

6) Jövő vasárnap elsővasárnap van, perselyadományunkat a templom javára adjuk mind a négy községben, a Rózsafüzér Társulat délután fél 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban.

7) Néhány miseszándék ( Bucsu 9, Dozmat 0, Sé 5, Torony 4, Ondód 3 ) maradt még a 2021-es esztendőre, kérem, hogy akik még szeretnének misét előjegyeztetni, most a szentmise után jelezzék a szándékukat, mert szeretném lezárni az előjegyzést!

8) Örömmel hirdetem, hogy a bucsui templom új padlóburkolata a héten elkészült.

 
További cikkeink...

Copyright © 2011. H&Z