KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

 

Advent 1. vasárnapja


1)    A séi templomban, ma, vasárnap délután 5-kor, az Örökségünk alapítvány adventi, karácsonyváró koncertje lesz, a híres szombathelyi Erkel kórus szereplésével. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

2)    A hajnali szentmisék reggel 6-kor kezdődnek Bucsuban szerdán, Toronyban csütörtök és pénteken.

3)    Pénteken egyben elsőpéntek is lesz, gyóntatás a toronyi templomban reggel fél 6-tól lesz.

4)    Szombaton az óndódi kápolnában is lesz szentmise délután 5-kor.

5)    A filmklub keretében A karácsony története című nagysikerű filmet fogjuk megtekinteni a héten este 6-kor hétfőn Dozmaton, kedden Sében, szerdán Toronyban, csütörtökön Bucsuban. Minden érdeklődött szeretettel várunk!

6)    Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsék a mai nappal bezárólag a sekrestyében. December 4-én, elsőpénteken délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családba idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.

7)    Jövő vasárnap december hónap elsővasárnapja van, ezen a vasárnapon a rózsafüzér Társulat ½ 3-kor tartja imádságát a toronyi templomban, Bucsuban pedig a Fatimai imacsoport kezdi kilencedét. Jövő vasárnap minden községben perselyadományunkat a templom javára adjuk.

8)    Megkezdődött az advent, s szeretnék a3 évvel ezelőtt elkezdett kedves szép szokást folytatni, a Szent Család képe végig vonulna a falun november 29-től december 23-ig, Szállást keres a Szent Család mottóval, egy-egy napra befogadhatjuk a Szent Család képét, s esténként összegyűlhet a család, s köszöntheti a Szent Családot, s másnap a listán szereplő családnak kellene tovább adni a képet. Akik szeretnék befogadni a Szt. Családot, azokat kérem, hogy a mai nappal bezárólag iratkozzanak fel a sekrestyében pontos név és cím bediktálásával.

9)    A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász új munkalehetőséget szeretne kínálni Szombathelyen megváltozott munkaképességű emberek számára. Az útiköltség biztosított, érdeklődni a 30-30-2286-801 illetve 94/508-528-as számon lehet.
    
10)    A karácsonyi készülethez egy adventi naptárt fogadjatok szeretettel, amely a mai naptól kezdve szentestéig, egy Ferenc pápától való idézettel és jócselekedet gyakorlásra való felhívással segít benneteket az advent napjaiban. A kijáratnál a ministránsok osztják ki.

11)     Február 27-én, szombaton, Budapestre szeretném elvinni az érdeklődőket, hogy az Operett színházban, szombati napon délután 3-kor megtekintsük a Csárdáskirálynő című nagysikerű darabot. A belépőjegy ára 5.000 ft, a buszköltség várható összege 4.500 ft. Kérem, hogy akik szeretnének eljönni, jelezzék nekem a sekrestyében jövő vasárnappal bezárólag, mert az Operettszínházban véglegesítenem kell a jegyfoglalást.

 

Krisztus Király vasárnapja
2015. november 22.

Ünnepek, emléknapok:


1)    Ma Krisztus Király vasárnapja van. Ezzel a vasárnappal lezárul az egyházi év, s jövő vasárnap már advent 1. vasárnapja lesz, jövő hétvégén az otthonról elhozott adventi koszorúkat megszenteljük a szentmise kezdetén.

2)    Ma országos gyűjtés van a Karitász javára.

3)    Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsék a sekrestyében. December 4-én, elsőpénteken délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családba idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.

4)    Akik szeretnék jövőre lemondani a Keresztény Élet, Új Ember vagy a Martinus újságokat vagy eddig még nem járatták, de a jövő évtől szeretnék, kérem, jelezzék a sekrestyében a mai nappal bezárólag, mert a Kiadó felé most kell jeleznem az igényt, évközben erre nincs lehetőség.

5)    A megrendelt ima-ének füzetek 350 ft-os áron átvehetők a sekrestyében.

6)    Kezdődik az advent, s a három éve bevezetett kedves szép szokást szeretnénk folytatni, a Szent Család képe végig vonulna a falun november 30-tól-december 23-ig, Szállást keres a Szent Család mottóval, egy-egy napra befogadhatjuk a Szent Család képét, s esténként összegyűlhet a család, s köszöntheti a Szent Családot, s másnap a listán szereplő családnak kellene tovább adni a képet. Akik szeretnék befogadni a Szt. Családot, kérem, iratkozzanak fel a sekrestyében pontos név, cím és telefonszám bediktálásával.

7)    A séi templomban november 29-én, vasárnap délután 5-kor az Örökségünk alapítvány adventi, karácsonyváró koncertje lesz. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

8)    Jövő hétvégi szentmiséken, ádvent 1 vasárnapján, a tanácsadó testületek tagjai leteszik az esküt, akik valamely oknál fogva nem tudnak jelen lenni, azok majd januárban az alakuló ülésen tudják ezt pótolni.

 

A Bucsui Tanácsadó Testület tagjai

Elnök:   Dr. Perger Gyula plébános
alelnök: Szakács Ferenc

1., Binger László
2., Földes Tihamér
3., Gálné Binger Lívia
4., Horváth Gyula
5., Horváth György   gondnok
6., Iker Marianna      karitász vezető., számvizsgáló
7., Kovács Nándor …pénztáros
8., Lakiné dr. Boros Brigitta       jegyző
9., Magyar Ákos     filmklub vezetője
10., Magyar Péter
11., Prisznyákné Horváth Csilla   számvizsgaló
12., Pomogovics Gyula
13., Szakács Ferenc  alelnök

 

Évközi 33. vasárnap
2015. november 15.

Ünnepek, emléknapok:

    csütörtök (november 19.):    Árpád-házi Szent Erzsébet
    szombat (november 21.):    A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
    vasárnap  (november 22.):    Szent Cecília szűz és vértanú

1)    A keresztény filmklub keretében a Quo Vadis című filmet lehet megtekinteni  kedden Sében, szerdán Toronyban, csütörtökön Bucsuban és pénteken Dozmaton. A filmklub 6 órakor kezdődik.  Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

2)    Jövő vasárnap (november 22.) országos gyűjtés lesz a Karitász javára.

3)    Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz, az egyházi év vége. Egyházközségi hozzájárulásunknak, amely Szent István kora óta kötelezettségeink közé tartozik, ha tudunk, tegyünk eleget. Egyházi adó befizetést december 10-ig tudunk elfogadni, mert az évvégi zárszámadáshoz át kell adnom a könyvelőnek az anyagot.

4)    Szentmise szándékokat a jövő évre Toronyban november 19-én, csütörtökön tudok felvenni délután 3-6-ig, majd ezt követően a szentmisék előtt és után. A szentmise ára a 2016-os esztendőre is marad 2100 ft, amelyet a szentmise felíratásakor kell befizetni. Dozmaton vasárnap reggel 7-től, Bucsuban szombaton délután 5-től lehet a szentmiséket felíratni, Sében pedig a vasárnapi szentmisék előtt és után. Az elmaradt egyházi adókat is ekkor be lehet fizetni, a szentmise íratás feltétele, hogy az egyházi adó be legyen fizetve az egyházközség előírása szerint minden keresettel rendelkező személy után. Nyugdíjas, gyesen lévő 3.000 ft, aktív kereső 4.000 ft.

5)    Akik szeretnék jövőre lemondani a Keresztény Élet, Új Ember vagy a Martinus újságokat vagy eddig még nem járatták, de a jövő évtől szeretnék megrendelni, kérem jelezzék a sekrestyében, mert a Kiadó felé most kell jeleznem az igényt, évközben erre nincs lehetőség. A megrendelt kalendárium és naptárak átvehetők a sekrestyében.


6)    Múlt hétvégén a községekben a tanácsadó testület tagjai a püspöki rendelet értelmében megválasztották az alelnököket. A Bucsui Tanácsadó Testület alelnöke Szakács Ferenc, a Dozmatié Nagy Ferencné, a Séié Dr Jakabné dr. Varga Cecília, a toronyié Unger Imre, a Központi Tanácsadó Testület alelnöke szintén Unger Imre, munkájukat Isten áldása kísérje!

 

Évközi 32. vasárnap
2015. november 8.

Ünnepek, emléknapok:

hétfő (november 9):                 A lateráni bazilika felszentelése
kedd (november 10):                Nagy Szent Leo pápa
szerda (november 11):             Szent Márton püspök
csütörtök  (november 12.):       Szent Jozafát püspök és vértanú


1)    A mai vasárnap persely adományunkat mind a négy községben a templom javára adtuk. Bucsuban a fatimai imacsoport végzi kilencedét, Toronyban a Rózsafüzér Társulat imaórát tart, s a mai nap egybe Torony község szentségimádási napja.

2)    November 13-án (péntek), fatimai engesztelő napunkon a szentségimádás ½ 6-kor kezdődik Dozmaton, majd ezt követően a szentmise 6-kor a szentmisét követően pedig a körmenet. A szentmisét Haller László ikervári plébános, egykori tábori lelkész tartja. A szentségimádás alatt a gyónok rendelkezésére áll, a szentmise után elfogadható időjárás esetén körmenet lesz a szokott útvonalon a Mária szoborig. Minél többen jöjjünk el imádkozni magyar hazánk lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért!
.

3)     A 2016-os esztendőre egy lapos falinaptár, forgatható színes naptár illetve kalendárium a jövő vasárnaptól átvehető a sekrestyében.  A kalendárium ára: 750 ft, a forgatható naptár ára 1250 ft, az egylapos naptár ára 50 ft. Kérem, ha tehetik jövő vasárnap mindenki vegye át.

4)    Az egyházmegyei karitász által a 4 faluból csütörtöki napon 60 családot sikerült megajándékozni.

5)    Október 25-én, vasárnap Rómában befejeződött a család témában összehívott püspöki szinódus, amely nem hozott változtatást az elváltak és újraházasodottak szentségekhez járulásában. Így a régi egyházfegyelmi szabály van érvényben, miszerint akik elváltak, de nem élnek együtt senkivel gyónhatnak és áldozhatnak. De akik elváltak és együtt élnek valakivel akár élettársi viszonyban akár polgári házasság keretében nem gyónhatnak, és nem áldozhatnak. Kivételt képez ez alól a halál veszély vagy súlyos műtét előtti állapot. Szintén nem gyónhatnak, és nem áldozhatnak, akik egyházi házasság nélkül együtt élnek, akár polgári házasságban akár élettársi viszonyban. Kérem, hogy akikre ez vonatkozik, tartsák tiszteletbe Ferenc pápa és a püspöki szinódus döntését illetve az egyház gyakorlatát.

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2019. szeptember 19., csütörtök, Vilhelmina napja van. Holnap Friderika napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z