KÖZMEGHALLGATÁS

2017. december 13-án (Szerdán)

18 ÓRAKOR  KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK

A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE:

9792 Bucsu, Rohonczi u. 4. a település Kultúrháza

NAPIREND:

1.    Beszámoló az Önkormányzat 2017. évben végzett tevékenységéről

2.    Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi terveiről

Bucsu, 2017. december 4.

Horváth Tímea s.k.
polgármester

 

LAKOSSÁGI MEGHÍVÓ

2017. november 28-án (kedd)

17:30 ÓRAKOR TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A LAKOSSÁGI FÓRUM HELYE: Kultúrház, 9792 Bucsu, Rohonczi u. 4.

NAPIREND:

1. Dozmati árvíztározó megépítésével járó, Bucsu települését érintő kiemelt feladatok ismertetése

Bucsu, 2017. november 22.

Horváth Tímea s.k. polgármester

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy:

2017.december 11-én és 12-én 09:00 órától várhatóan 15:00 óráig Bucsu, Dózsa utca 1-5. minden ház, József A. teljes utcában, a temető területén, Nyestei utca páros 2-10, 135. hrsz. alatt áramszünet lesz.

Tisztelettel:

Jákli Zsolt

Áramhálózati Üzem Szombathely

Közhirelési Hálózati Ügyfélkapcsolati Referens

 

Tisztelt Lakosság!

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2017. november 10-én 11:30-13:30-ig képzést szervez, az EESZT rendszer bevezetése az alapellátásban és az E.Recept témakörben, melyre valamennyi alapellátásban dolgozó asszisztens szakdolgozót várnak.

A képzés ideje alatt a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2017. november 10-én (péntek), 11:00 órától folyamatos orvosi ellátást biztosít a Társult Tag valamint a Szolgáltatást igénybe vevő Önkormányzatok betegei részére.

Megértésüket megköszönve,

Tisztelettel,

Zsolnai Zoltán
elnök nevében

Mikó Mária
kistérségi referens

 

T Á J É K O Z T A T Ó
a temető használatának rendjéről

A köztemető tulajdonosa Bucsu Község Önkormányzata
A temető helye: Bucsu, József Attila utca 109/2 hrsz.
A Köztemető üzemeltetését, fenntartását Bucsu Község  Önkormányzata látja el.
A temetkezés időpontját a Séi Közös Önkormányzati Hivatal  helyiségében legalább a gyászünnepséget megelőző két nappal be kell jelenteni.
A köztemető fenntartási feladatok ellátásának biztosítására az eltemetésre kötelezett személy temetési hely megváltási díjat köteles fizetni.

A temetési hely megváltási - és újraváltási díjai:

I.  Sírhelyek megváltási díja /25 évre/
a./ egyes sírhely 1.000 -Ft
b./ kettes sírhely 2.000 –Ft
Sírbolthely /60 évre/ 4.000-Ft
Urnasírhely/ 10 évre/ 1.000 -t

II. Újraváltási díj: A díj az első megváltás díjával egyezik meg
III:  Rátemetési díj: A díj az első megváltás díjával egyezik meg

 Díszsírhely / használati idő nélkül/ díjtalan

 A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani.

A temető területére a halottszállító járművek, hulladékszállító és mozgáskorlátozottak járművei  kivételével a köztemető területére gépjárművel behajtani tilos.

Síremlék építéséhez, felújításához szükséges gépjárművek behajtását  az üzemeltető írásbeli engedélyhez köti.

A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, koszorút, virágot csak a kijelölt hulladék gyűjtőhelyre szabad tenni. Kő, beton, egyéb kommunális hulladék a konténerben elhelyezni tilos.

Fás szárú növény ültetése, továbbá pad, ülőhely egyéb nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával történhet.

Műszaki állapota miatt életveszélyt vagy balesetveszélyt okozó síremléket az üzemeltető a temető területén belül erre a célra kijelölt helyre helyezi át, amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult személy nem lelhető fel , vagy az üzemeltetésre jogosult felszólítására 30 napon belül nem intézkedik a helyreállításról.

A köztemető területén tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám vagy hirdetőtábla elhelyezése.

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti szabályok betartásával segítse a temető rendjének fenntartását.

Teljes rendelet letöltése


Bucsu Község Önkormányzata

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2019. október 20., vasárnap, Vendel és Irén napja van. Holnap Orsolya napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z