gyogy

 

LOMTALANÍTÁS

Bucsu Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a község közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja: 2018. október 17. (szerda)

Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegesség vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.

Lomhulladékot kizárólag háztartásoktól (lakosságtól) szállítanak el. Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végezzük.

A felhívjuk figyelmüket, hogy a következő típusú hulladékok NEM kerülnek elszállításra!!:
• zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
• szelektív hulladék (sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
• állati tetem, trágya
• ablakkeret üveggel együtt (amennyiben  az ablakkeretben nincs üveg akkor elszállítják)
• autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
• építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör),
• lapátos, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék     (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj)
• elektronikai hulladék 

A megadott időpont  után kihelyezésre kerülő lomhulladékot a Közszolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.
Bucsu Község Önkormányzata
 

Tisztelt Ügyfelünk!

 Bucsu községben 2018.10.01-től társaságunk látja el a kommunális és szelektív hulladékgyűjtési feladatokat.

 A közszolgáltatás nyújtása cégünk részére kötelező, igénybevétele pedig a törvényi szabályozás szerint minden ingatlantulajdonos részére kötelező. A közszolgáltatási díj megfizetése a zavartalan hulladékkezelést és az egészséges környezet megteremtését biztosítja, ezért kötelező érvényű minden háztartás számára.

Fontos, hogy a nem lakott ingatlanokról a tulajdonosok írásos bejelentést tegyenek, mert a kötelező közszolgáltatás díjának megfizetése alól csak ebben az esetben mentesülhetnek.

A változások bejelentésére minden esetben 15 nap áll az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

 Ügyfeleink kiszolgálására személyes és telefonos ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosítunk:

STKH Központi Ügyfélszolgálati Iroda:

9400 Sopron, Mátyás király utca 34. (GySEV vasútállomás mellett)

Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda 8:00-14:00, csütörtök 7:00-19:00.

Telefonos elérhetőség: 06/99/505-380

STKH Ügyfélszolgálati Iroda:

9900 Körmend, Szabadság tér 10.

Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-14:00, csütörtök 8:00-16:00.

Telefonos elérhetőség: 06/94/200-560

 STKH Ügyfélszolgálati Iroda:

9600 Sárvár, Szatmár utca 45.

Ügyfélfogadási idő: kedd 10:00-17:00, csütörtök 8:00-14:00.

Telefonos elérhetőség: 06/94/200-240

 Elektronikus ügyintézés: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Aktuális és általános információk a honlapunkon: www.stkh.hu

 Honlapunkon a „Kapcsolat” címszó alatt megtalálhatóak azok a letölthető űrlapok, melyek az elektronikus ügyintézéshez szükségesek.

 A kommunális hulladék szállítása az Önök településén, csütörtökön történik októbertől.

 A megfelelő kukaedény megléte szükséges feltétele a hulladék kezelésének. A közszolgáltató szállítóeszközéhez illeszkedő gyűjtőedény biztosítása az ingatlan használó – törvényben is rögzített – kötelezettsége. Törött vagy sérült edény ürítését – amennyiben az veszélyezteti, az ürítést végző kollégáink testi épségét- nem végezzük el.

 Csütörtöki napokon a kukaedényeket az ingatlanok elé, közterületre, reggel 6 óráig kérjük kihelyezni.

Az ürítési rend egész évben változatlan, akkor is, ha a csütörtök ünnep- vagy munkaszüneti napra esik.

Ünnep- és munkaszüneti napokon, valamint nagy meleg esetén kollégáink a gyűjtést a megszokottnál korábban kezdhetik, ilyenkor az edényeket kérjük előző este kihelyezni a közterületre.

 A kukaedényben a gyártó által meghatározott súlykorlátig lehet elhelyezni a kommunális hulladékot úgy, hogy a fedél lehajtható legyen. Az edény terhelhetőségi adatairól érdeklődjön ügyfélszolgálati irodánkban. Ha a kukaedény túlrakott, azaz a fedelet nem lehet lecsukni, akkor az ürítést végző kollégáink a perem feletti hulladékot leveszik és az ürítését követően visszarakják azt az edénybe. A többlet kommunális hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott zsákok vásárolhatók. A zsák árának megfizetése (780 Ft) a hulladékkezelés költségeit fedezi. A kukák mellé kihelyezett zsákokat külön bejelentés nélkül, ürítési napokon az ingatlanok elől szállítjuk el. Önökhöz legközelebb, a szombathelyi Zöldudvarunkban (Külső Söptei út 019/7. hrsz) vásárolhatók STKH-s zsákok. Más zsákban kihelyezett hulladékot nem szállítunk el.

A kukaedény a háztartási hulladék gyűjtésére alkalmas. A kukába az edény fizikai állapotát rongáló hulladékot (pl. műanyag kuka esetén forró hamut, esetleg beszoruló nagydarabos tárgyat), illetve kollégáink testi épségét veszélyeztető pl. maró, fröccsenő anyagot semmiképpen ne helyezzenek el.

A szelektíven gyűjthető nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezésére a zöldudvarokban van lehetőség.

Szombathelyi zöldudvar nyitvatartása:

Kedd: 8:00-16:00 óráig

Csütörtök: 8:00-16:00 óráig

Minden hónap harmadik szombatja: 8:00-16:00 óráig

A bevihető hulladékfajtákról és az ingyenesen leadható mennyiségekről a honlapunkon, az Ügyfélszolgálati Irodáinkban és a zöldudvarokban adunk felvilágosítást.

 Csomagolási hulladék házhoz menő gyűjtése

A házhoz menő szelektív gyűjtés során a háztartásokban keletkezett műanyag-, fém- és papírhulladék szakszerű kezelését indítjuk el. A műanyag és a fém csomagolási hulladékot a sárga, a papírhulladékot a kék színű zsákba kell helyezni. Azon településeken, melyeken szelektív gyűjtősziget található a műanyag, papírhulladék és üveg gyűjtésére szolgáló edényeket a szelektív hulladékgyűjtés napján ürítjük.

Háztartásonként 2 db sárga és 1 db kék zsákot biztosítunk. A gyűjtési napokon kihelyezett zsákok helyett a begyűjtést végző kollégáink mindig cserezsákot biztosítanak.

A szétválogatott hulladék összelapítva és szárazon kerülhet a zsákokba!

 A megtelt zsákokat összekötve, reggel 6 óráig, kell az ingatlan elé kihelyezni. Csak a megfelelő hulladékkal megtöltött zsákokat szállítjuk el. Nagymennyiségű háztartási csomagolási hulladék elszállítására egyedi ajánlatunkat kérhetik a zsákon feltüntetett telefonszámon.

Sárga színű, 130 literes zsákba összelapított, száraz műanyag - és fém - csomagolási hulladék gyűjthető:

  • PET palack, mosószeres flakon, műanyagkupak, fólia, szatyor, nejlonzacskó, gyümölcsleves- és tejes italos kartondoboz (Tetra Pak),
  • Fém üdítős- és sörös doboz, fém konzerves doboz.

Kék színű, 80 literes zsákba papírhulladék gyűjthető:

  • Újságpapír, magazin, reklámanyag, csomagolópapír, iskolai füzet fólia nélkül. A Kartondoboz és tojástartó kötegelve a zsák mellé is kihelyezhető.

 2018-ban a házhoz menő szelektív gyűjtési időpontok:

október 01., október 29., november 26., december 24.

 További információkért keresse fel Ügyfélszolgálati Irodánkat vagy honlapunkat (www.stkh.hu).

 Bízunk benne, hogy Ön is elégedett lesz az STKH szolgáltatásával.

 

Sopron, 2018. szeptember 19.                                                                              Üdvözlettel:  

                                                                                                                           STKH Nonprofit Kft.

                                                                                                                

 

TÁJÉKOZTATÁS FŰTÉSTÁMOGATÁSRÓL


Értesítjük a lakosságot, hogy a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.

A Korm. határozat végrehajtásához készült eljárásrend értelmében, azok a háztartások (Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.) akik a téli rezsicsökkentés keretében még nem részesültek semmilyen formában támogatásban, kérelmüket

2018. október 15. napjáig formanyomtatványon beadhatják a Séi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sé, Szabadság u. 29.) vagy a Bucsu Község Önkormányzati Hivatalban (9792 Bucsu, Rohonczi u. 2.) ügyfélfogadási időben.

A formanyomtatványon nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen formában kérik az igényelendő juttatást (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett)

A nyomtatvány elérhető a Séi Közös Önkormányzati Hivatalban (Sé, Szabadság u. 29.), Bucsu Község Önkormányzati Hivatalban, illetve a honlapról (www.bucsu.eu) is letölthető. FORMANYOMTATVÁNY

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

A HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, KÉSŐBBI BENYÚJTÁST NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!

Adatkezelési tájékoztató

Bucsu, 2018. szeptember 5.

Horváth Tímea s.k.

polgármester

 
Tisztelt Szülők, Tanulók!

A 2018/2019-es tanév ünnepélyes megnyitója augusztus 31-én (péntek) 17.15 órakor lesz az iskola udvarán. (Felsőcsatár, Petőfi S. u. 29.)

Tankönyvosztásra a tanévnyitó ünnepély után 18 órakor kerül sor.

Szeretettel várjuk diákjainkat, szülőket, hozzátartozókat!

Szegleti Veronika sk.

intézményvezető

 
További cikkeink...

untitled

Névnap
Ma 2018. november 20., kedd, Jolán napja van. Holnap Olivér napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z