PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

 Bucsu Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában): Séi Közös Önkormányzati Hivatalban (9789 Sé Szabadság utca 29.) kell benyújtani ügyfélfogadási időben.

A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben a pályázóknak  regisztrálni kell . A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a rendszerben.
(Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx).
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó melléklettel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázók köre:

Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
 
B" típusú ösztöndíjpályázatra  azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

                                                                                  Horváth Tímea sk

                                                                                  polgármester

 

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a településünket érintően megrendezésre kerül a Savaria Félmaraton futóverseny a Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület (9673 Káld, Kútdomb u.15., adószám:18899506-1-18, képviselő: Verebélyi Zsolt) szervezésében.

A rendezvény időpontja:     2017.09.10. 8:00-14:00

A rendezvény célja:    Egészséges életmód megszerettetése, a közös sportolás, a futás népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása amatőröknek és profiknak egyaránt.

Várható létszám:        100-150 fő

Rendezvény jellege:        Futóverseny 5,10,21 km távokon.

Rendezvény felelőse:        Verebélyi Zsolt (06-70-9466019)

A verseny útvonala:       

21km:

Szombathely, Kenderesi út(teljes útlezárás) – Liget út (teljes útlezárás) – Dolgozók útja járda – Szombathely, Bucsu közti közút– Bucsu, Nyestei út – Dózsa György út– Petőfi Sándor utca – Rohonczi út – fordító –Rákóczi Ferenc út – Dózsa György út – Nyestei út – Szombathely, Bucsu közti közút – Szombathely, Dolgozók útja járda – Liget út(teljes útlezárás) – Kenderesi út (teljes útlezárás).

10 km:

Szombathely, Kenderesi út(teljes útlezárás)  – Liget út(teljes útlezárás) – Dolgozók útja járda – Szombathely, Bucsu közti közút– fordító – Szombathely, Bucsu közti közút– Szombathely, Dolgozók útja járda– Liget út(teljes útlezárás) – Kenderesi út(teljes útlezárás).

5 km:

Szombathely, Kenderesi út(teljes útlezárás)  – Liget út(teljes útlezárás) – Dolgozók útja járda – fordító - Dolgozók útja járda– Liget út(teljes útlezárás) – Kenderesi út(teljes útlezárás).

A településünket érintő útvonalon kb. 10.00-11.00 óráig zajlik a verseny, így kérem Önöket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, illetve ebben az időszakban a régi bucsui utat kerüljék el a lehetőségeikhez mérten.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Bucsu Község Önkormányzata

 

Ebek összevezetett veszettség elleni oltása!

2017. Szeptember 2-án (szombaton)

Pornóapáti     kisbolt                                            8:00-----  9:00

Horvátlövő     polgármesteri hivatal                   9:05-----   10:00

Vaskeresztes polgármesteri hivatal                   10:05----  11:00

 

2017. Szeptember 9.-én (szombaton)

Felsőcsatár    kisbolt előtti park                          8:00 ----   9:00

Narda               polgármesteri hivatal mellett      9:05 ---- 10.30

Bucsu            polgármesteri hivatal                   10:40----  12:00

 

 

 

Dr. Tóth Ádám
hatósági- és magán állatorvos

( tel.:+36/30-850-7783

Az oltás ára: 3500 HUF (féreghajtót is tartalmazza)

Amennyiben kutyáját nem tudja elhozni vagy nem tartózkodik otthon, kérem, hívjon a megadott számon és vasárnap (szeptember 3-án és szeptember 10-én) házhoz megyek.

 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján az ebek évenkénti oltása kötelező.

 

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab.

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”
Sebő Ferenc


Meghívó

Sok szeretettel meghívjuk Önöket a Kultúrházba 2017. 08. 17-én, csütörtökön 19 órai kezdettel az erdélyi  Zetelakáról érkező néptánccsoport bemutatójára!

zete

A műsor után mindenkit szertettel várunk egy közös beszélgetésre, falatozásra, valamint a táncosok Erdélyi köményes pálinkával kínálják a résztvevőket.


Bucsu Község Önkormányzata


 

 

MEGHÍVÓ

2017. augusztus 19-én 12 órakor Bucsuban, a Bulcsú szobor mellett elhelyezett Határőr Emléktábla és Emlékoszlop felszentelésére.

 

Várjuk a  Bucsun, vagy másutt szolgált határőröket és családtagjaikat beosztásra és rendfokozatra tekintet nélkül, továbbá a helyi lakosokat, érdeklődőket. Az oszlopra való felkötésre 1 - 1.5 m nemzeti színű szalagot lehet hozni, amelyre a név, a szolgálati idő és a szolgálati hely felírható.

Program: 

1. Bejczi József sorállományú volt határőr – Emlékhely alapító – köszönti a megjelenteket.
2. Himnusz 
3. Határőr Himnusz 
4. Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz. Elmondja Sárközi Zsuzsanna
5. Katolikus egyház részéről felszenteli: Brenner József Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja
6. Evangélikus egyház részéről áldást mond: Gergersen Labossa György evangélikus lelkész
7. bucsui Vadvirág énekkar műsora, melynek ideje alatt fel lehet kötni a hozott szalagokat. 
                                            Karnagy: Horváth Istvánné Ili néni
8. Zárszó. Lőrincz Sándor sorállományú volt határőr.
9. Szózat


Ebéd lehetősége a Bulcsú vezér Vendéglőben előzetes igény szerint, amelyet Lőrincz Sándornál (+36202443231és Kovács Zoltánnál (+36303788788lehet megtenni aug. 15-ig, telefonon és facebookonPincepörkölt 800 ft, majd beszélgetés, emlékezés… 

 

Bejczi József                    Kocsis János                   Lőrincz Sándor

 

Tisztelt Lakosság!

Július 7-én pénteken délután 4 és fél 6 között véradás lesz a kultúrházban! Kérnénk Önöket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt rajt!

Bucsu Község Önkormányzata

 
További cikkeink...
Névnap
Ma 2018. szeptember 25., kedd, Eufrozina és Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z