Képviselő-testületi űlés 
2011. március 29. 19.00 órakor

Tisztelt Lakossság!

Bucsu Község Önkormányzatának képviselő-testülete testületi ülést tart, amelynek időpontja az előzetesen meghirdetetthez képest az alábbi időpontra változik, a Napirendi pontok módosítása nélkül.


Az ülés időpontja: 2011. március 29. (kedd) 19.00 óra


Az ülés helye: Bucsu Önkormányzat Hivatala
Bucsu, Rohonczi u. 2.

Napirendi pontok:


1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt testületi ülés óta tett intézkedésekről, tevékenységekről
2. Bucsu Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3. Bucsu Község Önkormányzat Gazdasági Programja
4. Az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
6. Bucsu Község Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámoló
7. A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
8. A 2011. évi kiemelt célok elfogadása
9. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről
10. Posta üzemeltetésével kapcsolatos tárgyalások
11. Törvényességi észrevétel
12. Sportlétesítmény felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása
13. Egyebek

 

Copyright © 2011. H&Z