Évközi 4. vasárnap
2021. január 24.

1) A horvátországi földrengés áldozatainak Bucsu községben 96.055 ft, Dozmaton 38.700 ft, Sében 28.220 ft és Toronyban 118.000 ft jött össze. A rászorultak nevében is köszönjük adományaitokat!

2) Plébániánk életéről, mintegy folytatásaként a korábban megjelent két kötetes könyvnek, készítettünk egy 128 oldalas összeállítást a 2020-as esztendőről. A kiadvány megrendelhető a sekrestyében a mai vasárnappal bezárólag.

3) Örömmel hirdetem, hogy plébániánk területén Toronyban élő Ráczné Varga Bernadett kapta a Dr. Székely János megyéspüspök által alapított díjat a Boldog Batthyány Strattmann László emlékérmet az egészségügyben végzett áldozatos és hűséges szolgálatáért!

A test és a lélek orvosa - Boldog Batthyány László díj átadása

Körmend, 2021. január 22.

Díjazott: Ráczné Varga Bernadett szakápoló

A test és a lélek orvosa - Boldog Batthyány László díjat idén első alkalommal az emlékévben egy ápoló is megkapja. Ezzel az Egyházmegye elismeri azt az áldozatos munkát, amelyet az ápolók végeznek az orvosok mellett a betegekért.

„A test és a lélek orvosa- Boldog Batthyány László díj” –at Székely János megyéspüspök 2021-ben RÁCZNÉ VARGA BERNADETT szakápolónak adományozza.


Bernadett a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház intenzív osztályán dolgozik a nyugdíjazását követően is. Hosszú időt töltött el korábban is ezen az osztályon, majd az urológián dolgozott, ahol főnővér is volt.

Isten áll az első helyen életében, ezt követi a lelkiismeretesen elvégzett munka a családja körében és a betegek ágya mellett. Munkáját szolgálatként éli meg, tudását szívesen kamatoztatja nyugdíjasként is. Precízen végzi feladatát, tájékozott a rábízott betegek állapota felöl. A legsúlyosabb betegek mellett is odaadással, készségesen, lelkiismeretesen s mindemellett nagy szakmai tudással szolgál. Mások sorsát szívén viseli, figyelemmel kíséri. Diszkrét.

Egy kötetlen beszélgetésben mondta: „Ha tudnák az emberek milyen jó nővérnek lenni, mindenki az lenne. Legjobb érzés beteget ápolni, segíteni rajta. Szeretek a kórházban nővér lenni, amíg bírom, addig csinálom.” Mindezt önzetlenül végzi, a betegektől, hozzátartozóktól nem fogad el anyagi juttatást.

Ahogy Boldog Batthyány László életében kiemelt helyet foglalt el a szentmise,a szentáldozás, úgy Bernadettnek is fontos, elengedhetetlen a szentmisén való részvétel és szentáldozás lehetőleg mindennap. Ebből merít olyan erőt a hivatásához, amelyet máshol nem kaphat meg. Továbbá a rendszeres imádság valóban támaszt jelent számára, ami nélkül az élet keresztjeit ő sem tudná hordozni. Az a tudat élteti, hogy az ember mindent, - amit az élet magával hoz,- el tud viselni, ha azt bizalommal az Isten kezébe helyezi, és hisz abban, hogy az Isten mindent jóra fordít, még akkor is, ha az, emberi szemmel nézve nagyon nehéznek, netán lehetetlennek tűnik. Vallásossága, jámborsága szívből jön, amely meggyőző és megnyerő. Isten házának szépségéért anyagi áldozatokat vállal. Rózsafüzér Társulati tag. Hitét bátran megvallja.

Ráczné Varga Bernadett szakápolóként és hívő emberként egyaránt példát mutat. Tőle is tanulhatunk hitet, emberséget, az élet feltétlen tiszteletét. Dr. Székely János megyéspüspök ezért tartotta érdemesnek az Egyházmegye által alapított A test és a lélek orvosa Boldog Batthyány László díjra.

Gratulálunk!

 

Copyright © 2011. H&Z