Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával gondolok arra, hogy a járvány okozta tömeges megbetegedés hazánkat, megyénket és falvainkat eddig elkerülte. Azért, hogy templomi közösségeink továbbra se válhassanak a fertőzés gócpontjaivá, és azért, hogy egyetlen ember életét se veszélyeztessük óvatlan figyelmetlenség vagy feledékenység miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye és a Szombathelyi Egyházmegye május 4-én kelt rendelkezése alapján, úgy döntöttem, hogy a hétvégi szentmisékkel még várjunk! Hiszen nem állunk versenyben senkivel, csak a vírussal! Várjunk a nyilvános hétvégi templomi (szombat-vasárnap) szentmisék újra indításával. A püspöki rendelet értelmében a hívek továbbra is fel vannak mentve a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Igyekezzünk azonban otthonainkban családi közös imádsággal, a szentmisébe a médián keresztül való bekapcsolódással megszentelni a vasárnapot!

A hétköznapi szentmisék a hívek kisebb létszáma miatt május 4-étől kezdve megtarthatóak egyházmegyénk területén a templomokban -írja a püspöki rendelet, így május 6-tól, szerdától templomainkban a hétköznapi szentmiséket este 7-kor megtartjuk (szerda Bucsu, csütörtök Torony, péntek Torony). A püspöki rendelet szerint, „ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt szentmisék”. Mivel mind a négy községben templomaink mérete nem túl nagy, s nem tartható be az előírt 1,5-2 méter távolság hívő és hívő között, ezért döntöttem így, hogy a hétvégi szentmiséket egyenlőre nem tartjuk meg nyilvánosan, természetesen lelkipásztorként, a hívek részvétele nélkül is elvégzem az előjegyzett miseszándék elmondása mellett a hétvégi szentmiséket.

A püspöki rendelet kéri, hogy az idősebb, illetve gyengébb egészségű testvéreink továbbra is otthonról kapcsolódjanak be a hétköznapi szentmisékbe is.

Tudom, hogy hosszú ez az Eucharisztikus böjt, ez a templom-böjt, de hiszünk a böjt értelmében és lelki hasznában. Biztos vagyok benne, hogy minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb lesz majd az öröm, amikor ez az időszak véget ér, és hálát adhatunk a járvány elmúltáért, közösen, újra, mindannyian együtt.

A püspöki rendelet kéri, hogy nagyobb egyházközségi rendezvények még ne legyenek, ezért a fatimai körmenetet május 13-án nem tudjuk megtartani a hagyományos formában, ahogy ezt megtettük 9 éve minden hónap 13-án, ezértarra gondoltam, hogy a Szűzanya szobra vonulna végig falvainkon, s annak minden utcáján. Kérném, hogy az ablakokba virágot tegyünk, s ahol lehetőség van égő gyertyát is, így köszöntve Égi Édesanyánkat, s egyben kérve közbenjáró segítségét. Házunk bejáratához is kijöhetünk, s ahogy Fatimában szokás fehér kendővel integethetünk a Szűzanyának.

Május 13-án, szerdán délután 5 és 6 óra között Sé községben, 6 és 7 óra között Torony községben, 7 és ¾ 8 között Dozmat községben és ¾ 8 és ½ 9 között Bucsu községben járna végig a Szűzanya szobra. Fogadjátok imádságos szívvel és lélekkel.

Plébániánk területén a jelenlegi tervek szerint az elhalasztott elsőáldozás szeptember 27-én vasárnap, a bérmálás pedig november 8-án vasárnap kerülne megrendezésre.

A plébániai fogadóórák csütörtökön délután 4 és 6 óra között valamint szombaton 9 és 10 óra között továbbra is minden héten megtartásra kerülnek.

Amikor megköszönöm Híveink türelmét, mindannyiukat arra kérem, hogy ezután is legyenek szolidárisak egymással. Vigyázzunk Egymásra, Vigyázzunk Magunkra.

A hétvégi szentmisék újra indításáról a községek honlapjain értesítelek majd Benneteket!

Szent Rókusnak, a betegek, az orvosok és a kórházak védőszentjének közbenjárását kérem híveinkért, az egészségügyben tevékenykedőkét és a plébániánk területén élő minden emberért.

Torony, 2020. május 5.

Dr. Perger Gyula
plébános

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülöje,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, Mi Közbenjárónk, Mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

 

Copyright © 2011. H&Z