Advent 2. vasárnapja
2019. december 8.

1) A múlt vasárnapi perselypénz, amit a templom javára adtatok Bucsu községben 37.965 ft, Dozmaton 13.930 ft, Sében 32.245 ft és Toronyban 57.425 ft volt, amelyet ezután is hálásan köszönök!
2) Szerdán délután 3-kor a dozmati faluházban a Nyugdíjas klub összejövetele lesz.
3) A karácsony előtti fatimai engesztelés pénteken este fél 6-kor szentségimádással veszi kezdetét a séi templomban, 6-kor pedig a szentmise. A szentmisén Kónya Máté V. éves papnövendék tesz tanúságot a Szűzanya iránti tiszteletéről. Elfogadható időjárás esetén a körmenet a Polgármesteri Hivatal felé a járdán halad. Amerre a körmenet elhalad kérem, hogy az ablakokat virággal díszítsük.
4) Szombaton délelőtt 10-kor kezdődik a Székesegyházban a Boldog Brenner János liturgikus ünnepén a szentmise, amelynek főcelebránsa Fazakas Márton csornai premontrei apát lesz, mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!
5) A karácsonyi oltár díszítéséhez az előző évekhez hasonlóan adományokat köszönettel elfogadunk.
6) A kis Jézus jászla már itt van közöttünk a templomban, a gyermekek leveleit, amelyet a Jézuskának írtak el lehet benne helyezni.
7) Jótékonysági délutánt szervez a toronyi Karitász szombaton délután 2 és 4 óra között a toronyi Művelődési házban, ahol pénz nélkül csere – bere akciót tartunk. Az otthon megunt tárgyakat hozhatjuk el, amely mások számára még hasznos lehet. A felajánlásra szánt tárgyakat, ruhákat pénteken délután 4 és 7 között lehet leadni a Művelődési Házban.
8) Tizenkét vasi néptáncos legény bekerült a Fölszállott a páva c. műsorában. Az újabb megmérettetésre Rábaköz táncaival készülnek. December 13-án, pénteken este kísérjük figyelemmel a lelkes kis legénycsapat bemutatkozását - s ha érdemesnek találjuk rá őket, segítsünk szavazatainkkal! A vasiak döntőbe jutásáról ugyanis már a közönség is dönthet!
9) A toronyi hittanosok betlehemes játékkal készülnek felkeresni otthonaikban a híveket. Kérjük, jelezzék a sekrestyében, kik azok, akik szívesen látják a leendő
bérmálkozók kis színdarabját. Csak oda tudnak menni a fiatalok, akik nevüket és címüket leadják a sekrestyében.
10) Az adventi szentmiséken várjuk közösen a Kisded Jézust!

 

Copyright © 2011. H&Z