Évközi 23. vasárnap
2015. szeptember 6.

Ünnepek, emléknapok:
    kedd (szeptember 8.):               Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja
    szombat (szeptember 12.):        Szűz Mária szent neve
    hétfő (szeptember 14.):            A Szent Kereszt felmagasztalása

1)    A Rózsafüzér Társulat ma ½ 3-kor tart titokcserét a toronyi templomban, Bucsu községben pedig a fatimai imacsoport végzi kilencedét. Ezen a hétvégén perselyadományainkat a templom javára adtuk.

2)    Kisboldogasszonykor, a Szűzanya születésnapján, kedden este 7-kor plébániánk területén Torony községben lesz szentmise. Máriát dicséri jöjjetek!

3)    Szeptember 12-én, szombaton van Torony község szentségimádási napja, a szentségkitétel délután 1 órakor, 3-kor a R.T. imaórát tart, ¼ 5-kor szentségeltétel, ½ 5 órakor szentmise. A nap folyamán is minél többen jöjjünk el imádkozni családjainkért, egyházközségünkért, szeretteinkért!

4)    Szeptember 12-én, szombaton délután fél 6-kor a toronyi templomban Kovács Szabolcs pecöli és Gáspár Szilvia toronyi hívők esküvője lesz, imádkozzunk az új házaspárért!

5)    Vasárnap, 13-án – a fatimai engesztelő napunkon – a szentségimádás ½ 7-kor kezdődik a toronyi templomban, a szentmise pedig 7 órakor. A szentmise után körmenetet tartunk. Kérem, hogy a korábbi szép szokást követve gyertyával, virággal díszítsük az ablakokat, amerre a körmenet elhalad az Újvári utcában. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mondd, valamint a szentségimádás alatt gyóntat Barna Máté domonkos tartományfőnök Sopronból! Minél többen jöjjünk el engesztelni magyar hazánk lelki megújulásáért, valamint saját bűneink engeszteléséért! Vasárnap délelőtt tartjuk a Toronyi és a Séi templom búcsúnapját is, amelynek főcelebránsa szintén Barna Máté atya lesz.

6)    A Toronyi Iskolában hittanra járó gyermekek a misenaplót az iskolában megkapták, akik nem a Toronyi Iskolába járnak hittanra, azokat kérem, hogy a sekrestyében vegyék át a misenaplót, annak ellenére, ha a saját iskolájukban egy egyszerűbb kivitelűt kaptak, mert a plébániánk területén egységesen egy misenaplót szeretnénk használni, hasonlót a tavalyihoz, amelybe hétről hétre egy matricát ragasztunk be. A szombathelyi iskolákban is el fogják fogadni az általunk használt, praktikusabb misenaplót. Mai vasárnaptól már átvehető a sekrestyében.

7)    Plébániánk területén az elsőáldozás májusban, a bérmálás áprilisban lesz. Kérem, hogy akik nem a toronyi iskolába járnak, de plébániánk területén szeretnének elsőáldozók vagy bérmálkozók lenni, azok szándékukat legkésőbb szeptember 27-ig, vasárnapig jelezzék a vasárnapi szentmisék előtt és után. Ki lehet bérmálkozó és ki lehet bérmaszülő? Bérmálkozó az a nyolcadik és középiskola első osztályos tanuló lehet, aki megszakítás nélkül folyamatosan járt és jár hittanra és jár vasárnaponként szentmisére. Ha a folyamatos hitoktatás hiányos nem megtagadjuk a bérmálást, hanem elhalasztjuk és felkínáljuk annak a lehetőségét, hogy a kimaradt évek hittan tanulását pótolja, ha ez megtörténik, minden további nélkül lehet bérmálkozó. Ki lehet bérmaszülő? Aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó és bérmálkozó, s ha házasságban él, volt egyházi házasságkötése. Tehát elvált, polgári házasságban és élettársi viszonyban élő nem lehet bérmaszülő. Mindezek mellett egyházi hozzájárulását pedig évről évre rendszeresen megfizeti.

 

untitled

Névnap
Ma 2019. július 19., péntek, Emília napja van. Holnap Illés napja lesz.

Copyright © 2011. H&Z