Virágvasárnap
2015. március 29.

1)    Nagycsütörtökön (április 2.) délelőtt 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban.

2)    Nagycsütörtökön az esti szentmise 6- kor kezdődik.
Ez a nap az Oltáriszentség és az Egyházi rend szentségének születésnapja. A szentmisén elvégezzük a lábmosás szertartását. A szentmisén elhallgat az orgona és a harangok. A szentmise után oltárfosztást végzünk, majd ezt követi a virrasztás az Olajfák hegyén vérrel verejtékező Krisztussal.

3)    Nagypéntek (április 3.) az Úr halálának napja.
Szigorú böjti nap (18 és 60 év között 3-szori étkezés, egyszeri jóllakással; 14. évtől hústilalom). ¼  6-tól keresztutat végzünk, majd 6-kor a nagypénteki szertartás kezdődik.

4)    Nagyszombat (április 4.) az Úr sírban nyugvásának napja.

5)    Kérem a ministránsokat, hogy Nagyszombaton délelőtt 9-kor jöjjenek el a templomba és elpróbáljuk az esti szertartás rendjét.

6)    A Nagyszombat esti vigília szertartás és szentmise 6 -kor kezdődik. A szentmise után körmenet lesz a szokott útvonalon. Kérem, hogy gyertyát hozzunk magunkkal a körmenetre, és amerre a szentségi Jézus elhalad, ott az ablakokba virágot és gyertyát tegyünk. A körmenet után ételszentelés lesz.

7)    Húsvétvasárnap (április 5.) és Húsvéthétfőn (április 6.) a szentmisék rendje 8-kor Bucsuban és Dozmaton, Sében és Toronyban fél 10-kor.

8)    Kérem a kedves Híveket, hogy ne csak Nagyszombaton és húsvét napján jöjjenek el a szentmisére, hanem Nagycsütörtökön és Nagypénteken is, hiszen így válik érthetővé számunkra húsvét misztériuma, nagyon kérem, hogy jöjjünk el és tiszteljük meg Brenner helynők és Török József prof. urat is ezáltal, hiszen Bucsuba és Dozmaton csak addig lesz nagyheti szertartás, ameddig Brenner József helynők úr, ill. Török József professzor úr ezt vállalni tudják, éljünk a lehetőséggel!!!

9)    A Szentatya húsvét napján déli 12-kor Urbi et Orbi áldásba részesít minden jóakaratú embert.

10)    Heti Feladat: nemcsak nagyszombaton és húsvétkor veszünk részt a szentmisén, hanem eljövünk nagycsütörtök és nagypénteken is.

11)    A templomszentelésről készült fényképek átvehetők a sekrestyében.

 

Copyright © 2011. H&Z